สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แก้ข้อบังคับให้สอดคล้อง พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แก้ข้อบังคับให้สอดคล้อง พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แก้ข้อบังคับให้สอดคล้อง พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่

รูปข่าว : สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แก้ข้อบังคับให้สอดคล้อง พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ แก้ข้อบังคับให้สอดคล้อง พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประชุมปรับข้อบังคับสมาคมให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กีฬาฉบับใหม่ ก่อนกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ไม่เกิน 10 ธ.ค.2558

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยมีสมาชิกสามัญร่วมประชุมทั้งหมด 27 สโมสร จาก 35 สโมสร ซึ่งวาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสมาคมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2558

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" พร้อมแก้ไขข้อบังคับอีกหลายข้อ เช่น การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจากวาระ 2 ปี เป็น 4 ปีเพื่อสอดคล้องกับสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) การจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ บุคลลากร และสมาชิก รวมทั้งสนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันคนพิการ

ทั้งนี้ หลังแก้ไขข้อบังคับแล้ว สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะกำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมฯ อีกครั้ง โดยต้องไม่เกินวันที่ 10 ธ.ค.2558 เนื่องจากคุณหญิงปัทมาจะหมดวาระในวันที่ 10 ส.ค.2558 ซึ่งตามข้อบังคับต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันหมดวาระ


กลับขึ้นด้านบน