กสทช.ห้ามค่ายซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน

กสทช.ห้ามค่ายซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน

กสทช.ห้ามค่ายซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน

รูปข่าว : กสทช.ห้ามค่ายซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน

กสทช.ห้ามค่ายซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน สำนักงาน กสทช. ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ในระบบบัตรเติมเงินที่ถูกกำหนดวัน ให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่เติมเงินเข้าระบบ และใช้ไม่หมดแต่กลับถูกผู้ให้บริการยึดเงิน รวมทั้งจากนี้การซื้อซิมโทรศัพท์แบบเติมเงิน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง

วันที่18 มกราคม 2556 เป็นกำหนดวันดีเดย์ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องไม่กำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ สำนักงาน กสทช. สั่งให้ค่ายมือถือ ดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 หลังจากออกประกาศมาบังคับใช้ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีบริษัทใดยกเลิกวันหมดอายุ ซึ่งระหว่างนี้ จะเป็นหน้าที่ของบริษัท ที่จะต้องแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อปลดล็อคเรื่องการกำหนดวันหมดอายุ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติทันวันที่ 18 มกราคมนี้

และตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมนี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ซื้อซิมโทรศัพท์ในระบบเติมเงินจะต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน กับผู้ขายทุกครั้ง รวมทั้งการซื้อจากร้านหาบเร่แผงลอย เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับค่ายมือถือ ที่จะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลลูกค้ามาให้ กสทช.เพื่อป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง และการก่ออาชญากรรม ซึ่งประกาศนี้ ได้บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเช่นกัน แต่ กสทช.ไม่ได้บังคับใช้จริงจัง


กลับขึ้นด้านบน