คนไทยนิยมบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้น ผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วน เรียกร้องหามาตราการป้องกันการบริโภคอาหาร

คนไทยนิยมบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้น ผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วน เรียกร้องหามาตราการป้องกันการบริโภคอาหาร

คนไทยนิยมบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้น ผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วน เรียกร้องหามาตราการป้องกันการบริโภคอาหาร

รูปข่าว : คนไทยนิยมบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้น ผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วน เรียกร้องหามาตราการป้องกันการบริโภคอาหาร

 คนไทยนิยมบริโภคอาหารไขมันสูงมากขึ้น ผลให้เกิดปัญหาโรคอ้วน เรียกร้องหามาตราการป้องกันการบริโภคอาหาร นักวิชาการมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตเรีย เปิดเผยสถานการณ์ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน ทำให้การบริโภคอาหารเปิดกว้าง จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขณะที่ในรอบ 20 ปี พบคนไทยประสบปัญหาน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนเพิ่มต่อเนื่อง

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยประสบปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีแคลลอรี่สูง จึงมีกังวลว่าหากประเทศไทยเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยได้

 
ขณะที่นางแอน มารี โทว์ นักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตเรีย เปิดเผยว่า จากกรณีศึกษาสถานการณ์การค้าเสรีของโลก และการเปิดประชาคมอาเซียนของไทย ต่อการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ พบว่าประเทศที่มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง  ทำให้มีอาหารหลากหลาย แต่มีการแข่งขันแย่งชิงด้านการตลาดสูง ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารลดลง ส่งผลให้มีการบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดโรคอ้วน และโรคติดต่ออื่นๆ
 
ดังนั้นการค้าเสรีจะมีผลต่อเรื่องอาหารการกิน และสุขภาพในภาพรวมของหลายประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวางแผนในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้


กลับขึ้นด้านบน