นักวิชาการแนะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย

นักวิชาการแนะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย

นักวิชาการแนะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย

รูปข่าว : นักวิชาการแนะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย

นักวิชาการแนะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ เสนอให้มหาวิทยาลัยในไทย ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย และออกมาตรการการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเสวนาหัวข้อ " การจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย" รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล นักวิชาการจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า สถานการณ์การละเมิดทางเพศในสถานศึกษา พบว่าเกิดขึ้นทุกพื้นที่ และทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นครูกับครู ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกับผู้ใต้บังคับบัญชา อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่กับนักเรียน หรือแม้แต่นักเรียนกับนักเรียน

โดยพบการละเมิด ตั้งแต่ทางวาจา การลูบไล้ พยายามข่มขืน และข่มขืน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถระบุได้ว่าการละเมิดทางเพศในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่หากประเมินจากหน้าหนังสือพิมพ์ พบการละเมิดทางเพศมากขึ้นในสังคมไทย ขณะเดียวกัน การแก้ปัญหา และออกมาตรการเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ ยังเกิดอุปสรรคอยู่มาก ทั้งจากการกลัวเสียหน้า หรือ เสียชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และการตีตราผู้ถูกกระทำ ด้วยการตั้งคำถามกับผู้ถูกกระทำ จากความสัมพันธ์ทางอำนาจ ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องการละเมิดทางเพศในสังคมทำได้ยาก

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยของไทย ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใด ออกมาให้ความสำคัญ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดทางเพศ ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดบทลงโทษในมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน หากพบการละเมิดทางเพศ พร้อมเสนอ ให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศภายในมหาวิทยาลัย

 

กลับขึ้นด้านบน