พม.เข้าเยี่ยม "เด็ก-สตรี" ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าประเทศไทย

พม.เข้าเยี่ยม "เด็ก-สตรี" ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าประเทศไทย

พม.เข้าเยี่ยม "เด็ก-สตรี" ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าประเทศไทย

รูปข่าว : พม.เข้าเยี่ยม "เด็ก-สตรี" ชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าประเทศไทย

พม.เข้าเยี่ยม กระทรวงการต่างประเทศเตรียมพิจารณาหาแนวทางส่งชาวโรฮิงญากลับไปยังแหล่งที่เดินทางมา โดยยึดหลักความปลอดภัยตามหลักสากล ขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าเยี่ยมและมอบของให้กับเด็ก และ สตรีชาวโรฮิงยาที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย

อธิบดีกรมพัฒนาและสวัสดิการพร้อมคณะตรวจเยี่ยมเด็กและสตรีชาวโรฮิงญา 105 คนที่พักอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา หลังได้รับการช่วยเหลือพร้อมกับชาวโรฮิงญากว่า 800 คนบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน อำเภอสะเดาโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและสตรีเหล่านี้ตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่วนความช่วยเหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ชาวโรฮิงญาทั้งหมดถูกล่อลวงโดยขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่

ขณะที่จังหวัดระนองเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างชาติทั้งชาวโรฮิงญา และ แรงงานชาวพม่าเข้ามาในประเทศ หลังจากสืบทราบว่า กลุ่มค้ามนุษย์จะนำแรงงานเข้าไปพักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ก่อนจะส่งไปทำงานตามพื้นที่ต่าง ๆ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ชาวโรฮิงญาที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 800 คน มีความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย และกำลังพิจารณาว่า มีกระบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ ซึ่งไทยจะพิจารณากส่งกลับไปยังแหล่งที่เดินทางมา โดยยึดหลักความปลอดภัยตามหลักสากล

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอชซีอาร์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ไอโอเอ็ม และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ แสดงความห่วงใยและต้องการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา แต่ต้องประสานกับหน่วยงานของไทยก่อน เพราะต้องยึดหลักอธิปไตยและกฎหมายของไทย ขณะเดียวกันรัฐบาลพม่าเริ่มกระบวนการพิสูจน์สัญชาติชาวโรฮิงญาแล้วหากพิสูจน์ได้ว่า เป็นสัญชาติพม่าจะให้สัญชาติพม่า


กลับขึ้นด้านบน