เตรียมส่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ ให้นายกฯ พิจารณา

เตรียมส่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ ให้นายกฯ พิจารณา

เตรียมส่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ ให้นายกฯ พิจารณา

รูปข่าว : เตรียมส่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ ให้นายกฯ พิจารณา

เตรียมส่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ ให้นายกฯ พิจารณา มาตรา 44 กับการแก้ปัญหากรมการบินพลเรือน เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น เมื่อคณะทำงานของกระทรวงคมนาคมจะส่งร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่าจะปลดล็อกมาตรฐานการบิน ตามคำเตือนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในเดือนมิถุนายน

คณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเร่งจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาการบินที่ไทยยังมีปัญหาเรื่องแรกคือการปรับแก้ไขกฎหมาย คณะทำงานสรุปจะใช้แนวทางของสำนักงานความปลอดภัยทางอากาศยุโรป และใช้กฎระเบียบของ ICAO มาอ้างอิง เพื่อจัดทำกฎหมายหลักให้สอดคล้องอนุสัญญาชิคาโก ซึ่งเป็นระเบียบสากลด้านการบิน สำหรับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่จะเปลี่ยนเป็นฉบับ พ.ศ. 2558 ไทยจะศึกษาต้นแบบจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ การแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 เรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และจะส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 
กฎหมายคือส่วนสำคัญที่จะทำให้ไทยปลดล็อกจากมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินที่ถูกประเมินอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการปรับโครงสร้าง และเพิ่มบุคลากรจะเพิ่มบุคลากรตรวจสอบมาตรฐานใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศเป็น 43 คน จากที่มีอยู่เพียง 9 คน และจะแยกกรมการบินพลเรือนเป็น 2 หน่วยงาน คือสถาบันการบินพลเรือนแห่งชาติ มีหน้าที่ให้ออกใบอนุญาต และนโยบายต่างๆ และกรมการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ มีหน้าที่ดูแลสนามบิน ภายใต้การกำกับของกรมการบินพลเรือน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม


กลับขึ้นด้านบน