ครูปัตตานี รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน

ครูปัตตานี รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน

ครูปัตตานี รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน

รูปข่าว : ครูปัตตานี รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน

ครูปัตตานี รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน วันครูปีนี้(16 ม.ค. 56)มีครูในพื้นที่ภาคใต้ 2 คนที่ได้รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดินจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในนั้นก็ คือ ครูกาญจนา จองเดิม จากโรงเรียนบ้านนาประดู่ จ.ปัตตานี เหตุผลสำคัญที่ทำให้ครูคนนี้ได้รับรางวัล นอกจากการอุทิศตนเป็นครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้ว ยังรวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนด้วยการการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


 

ผลไม้ที่เริ่มเก็บได้จากน้ำพักน้ำแรงของครูกาญจนา จองเดิม ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังใช้เวลาว่างจากสอนหนังสือ ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อน เพื่อทำพืชสวนไร่นาผสม ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ครูกาญจนา เป็นหนึ่งในจำนวนครู 12 คนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้รับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดินประจำปี 2555

ซึ่งในจังหวัดภาคใต้มีครูเพียง 2 คนเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ จ.ชุมพร และ ครูกาญจนา โรงเรียนบ้านนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หลังกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าครูทั้ง 2 คน เป็นครูต้นแบบที่ใช้เวลาว่างจากสอนหนังสือ ทำนาปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว และ จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้อย่างไม่บกพร่อง


 

แม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและครูตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่สำหรับครูกาญจนา ยังทำหน้าที่ของครูอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งแนวทางการสอนหนังสือนอกเหนือจากวิชาภาษาไทยที่สอนเป็นประจำแล้ว ครูกาญจนายังสอดแทรกการสอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียน ด้วยการจัดทำโครงการออมทรัพย์ สอนการปลูกผักสวนครัวและจัดทำโครงการธนาคารขยะ เพื่อสอนให้ลูกศิษย์รู้จักอดออมและรู้จักทำมาหากินในอนาคต

เหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 9 ปี แม้จะมีครูเสียชีวิตแล้วจำนวน 157 คน แต่สำหรับครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายคน ระบุว่า ในวันครูปีนี้(16 ม.ค. 56)จะขอทำหน้าที่ของครูที่ดีมอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออันตราย


กลับขึ้นด้านบน