อธิการ มศว ย้ำเตือนสติ อย่าลืม “พ่อแม่”ครูคนแรกของชีวิต

อธิการ มศว ย้ำเตือนสติ อย่าลืม “พ่อแม่”ครูคนแรกของชีวิต

อธิการ มศว ย้ำเตือนสติ อย่าลืม “พ่อแม่”ครูคนแรกของชีวิต

รูปข่าว : อธิการ มศว ย้ำเตือนสติ อย่าลืม “พ่อแม่”ครูคนแรกของชีวิต

อธิการ มศว ย้ำเตือนสติ อย่าลืม “พ่อแม่”ครูคนแรกของชีวิต รำลึกคุณความดี ใส่ใจมอบความรักต่อครูคนแรกได้ทุกวัน

 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวถึงวันครู 16 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า การนึกถึงครู อาจารย์ที่สอนความรู้ในโรงเรียน หรือระดับชั้นที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องที่ดี หากแต่เราควรจะนึกถึงครูคนแรกของเราด้วยนั่นก็คือ พ่อแม่ ที่ดูแล และสั่งสอนให้เรามีวันนี้ได้ ตอนนี้ มศว เน้นทักษะด้านจิตใจ (Soft Skill) นิสิต มศวต้องได้รักการปลูกฝังในเรื่องคุณความดี ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด และมีความกตัญญูรู้คุณของผู้มีพระคุณ มีจิตใจดีงามคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัว การปลูกฝังเรื่องทักษะด้านจิตใจสามารถทำได้ทุกวัน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในวันพิเศษทุกเทศกาลได้อีกด้วย

 
ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่าเยาวชนไทยตลอดถึงคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเทศกาลต่างๆ ดังนั้นวันครู เราไม่ควรนึกถึงครูที่สอนความรู้ความสามารถที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากแต่ครูที่บ้าน เราต้องใส่ใจและสนใจท่านด้วยและไม่ควรลืมว่าบุญคุณของครูคนแรกของเรา ซึ่งเราสามารถแสดงความรัก เอื้ออาทร ใส่ใจต่อครูคนแรกของเราได้ทุกวัน บางคนสนใจใส่ใจแต่ครูที่สอนตัวเองซึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษาจนลืมครูคนแรกของชีวิตไป ถือว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง


กลับขึ้นด้านบน