ญี่ปุ่น-ไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

ญี่ปุ่น-ไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

ญี่ปุ่น-ไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

รูปข่าว : ญี่ปุ่น-ไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

ญี่ปุ่น-ไทย เพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ผลการหารือ ระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นร่วมกัน ในระดับทวิภาคีและต้องการเห็นการพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย โดยหวังว่าผู้นำของไทยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

การหารือระหว่างนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีของไทย ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าประสงค์ให้ทางญี่ปุ่นเข้ามาร่วมโครงการทวายและต้องการเห็นความร่วมมือของ 3 ฝ่ายเกิดขึ้นโดยเร็ว และไทยยังมีความต้องการเพิ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ เจเทปป้า (JTEPA) ให้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเปิดเสรีสินค้าเกษตรไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เอสเอ็มอี จากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศยาน ยานยนต์ หรือพลังงาน

ด้านนายชินโซ อาเบะ กล่าวว่า ในการหารือวันนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะญี่ปุ่นมีความประสงค์จะเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นร่วมกันว่าไม่เพียงแต่มีความร่วมมือในระดับทวิภาคี แต่ต้องการเห็นการพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย โดยมีความหวังต่อความเป็นผู้นำของประเทศไทย ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนที่มีระยะเวลามาถึง 40 ปี จะได้รับความร่วมมือที่ดีต่อไปในภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน ในทุกด้าน รวมถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะญี่ปุ่นมีความประสงค์จะเข้ามาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายยังเห็นร่วมกันว่าไม่เพียงแต่มีความร่วมมือกันในระดับทวิภาคี แต่ต้องการเห็นการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีความหวังต่อความเป็นผู้นำของประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน และหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนที่มีระยะถึง 40 ปี จะได้รับความร่วมมือที่ดีต่อไป


กลับขึ้นด้านบน