โรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์ม กก. ละ 4 บาท หลังหมดโควต้า กนป.

โรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์ม กก. ละ 4 บาท หลังหมดโควต้า กนป.

โรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์ม กก. ละ 4 บาท หลังหมดโควต้า กนป.

รูปข่าว : โรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์ม กก. ละ 4 บาท หลังหมดโควต้า กนป.

โรงสกัดหยุดรับซื้อปาล์ม กก. ละ 4 บาท หลังหมดโควต้า กนป. โรงสกัดและลานรับซื้อหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ หยุดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร หลังเต็มจำนวนโควต้ารับซื้อกิโลกรัมละ 4 บาท จำนวน 50,000 ตัน ขณะที่รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอแนะ ให้ใช้วิธีจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแทนการรับซื้อ

หลังโครงการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรเต็มปริมาณ 50,000 ตันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา(ม.ค.) ทำให้โรงสกัดและลานรับซื้อในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดระนอง , สุราษฎร์ธานี หยุดรับซื้อผลผลิต ขณะที่บางแห่งรับซื้อในราคาตลาดที่กิโลกรัมละ 3 บาท
 
นายสิทธิพร จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการรับซื้อดังกล่าว เอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรรายใหญ่มากกว่ารายย่อย และเห็นว่า รัฐบาลควรประกันราคาผลปาล์มไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท แล้วนำเงินจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.มาจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ซึ่งคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 300 ล้านบาท น้อยกว่าการรับซื้อ ที่รัฐบาลต้องเสียเงินค่าเช่าถังเก็บน้ำมัน ค่าบำรุงรักษาและค่าแปรรูป
 
ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป.ที่ผ่านมา มีมติรับซื้อผลปาล์มดิบเพิ่มอีก 100,000 ตัน โดยทยอยรับซื้อรอบละ 50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 4 บาท
 
และวันนี้(18 ม.ค.)คณะอนุกรรมการกนป. จะหาแนวทางระบายน้ำมันปาล์มล็อตแรก และรายละเอียดการรับซื้อผลผลิตปาล์มรอบใหม่จากเกษตรกร
 


กลับขึ้นด้านบน