การลงทุนในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีความพร้อมเบื้องต้นแล้ว

การลงทุนในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีความพร้อมเบื้องต้นแล้ว

การลงทุนในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีความพร้อมเบื้องต้นแล้ว

รูปข่าว : การลงทุนในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีความพร้อมเบื้องต้นแล้ว

การลงทุนในพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีความพร้อมเบื้องต้นแล้ว ผู้บริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเเละท่าเรือน้ำลึกทวาย ยืนยัน พื้นที่ในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย กว่า 100,000 ไร่ ในประเทศพม่า มีความพร้อมที่จะให้บริการเบื้องต้นแล้ว

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของโครงการทวายกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของไทย เพื่อหารือรายละเอียดของการลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดว่า เดือนมีนาคมนี้ จะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนในโครงการดังกล่าว ขณะที่ผู้บริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เเละท่าเรือน้ำลึกทวาย ระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่นิคมฯกว่า 150,000 ไร่ มีความคืบหน้ามาก และพร้อมให้บริการเบื้องต้นเเล้ว

นายจุฬา สุขมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ จะหารือถึงที่ไปที่มาของการลงทุนครั้งนี้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ จะพิจารณาถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ

ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมแผนการลงทุนของโครงการไว้แล้วเช่น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้ง ท่าเรือน้ำลึก ถนน ระบบโทรคมนาคม ระบบน้ำ ซึ่งไทยกับพม่า จะประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้งในเดือนหน้า

สำหรับรูปแบบการลงทุนในทวายแบ่งเป็น 2 แนวคิด คือ จัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจากฝ่ายไทย ญี่ปุ่น เพื่อร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสู่โครงการทวาย และตั้งบริษัทดูแลนิคมอุตสาหกรรมในทวายส่วนอีกแนวคิด การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมเป็นบริษัทเดียวกัน


กลับขึ้นด้านบน