ไทยให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ไทยให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ไทยให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

รูปข่าว : ไทยให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ไทยให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล กองทัพเรืออำนวยความสะดวกอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้สนามบินอู่ตะเภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

 วันนี้ (10 พ.ค. 2558) กองบัญชาการกองทัพไทยในนามรัฐบาล อนุญาตเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นสนามบินต่อระยะตามคำขอ เพื่ออำนายความสะดวกในการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค. นี้

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ไทย-สหรัฐฯ เพื่ิอเนปาล โดยมีหน้าที่ประสานและกำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายสหรัฐฯ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีกำลังพลปฏิบัติงานร่วมกันฝ่ายละ10 นาย สำหรับฝ่ายไทยตกลงจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทยและ 3 เหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี พล.ร.ต.ไกรศรี เกษร รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นหัวหน้าศูนย์


กลับขึ้นด้านบน