มอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

มอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

มอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

รูปข่าว : มอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

มอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม แม้งานบูรณะโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามจะคืบหน้าไปมาก แต่ยังต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างโบราณสถานที่เสียหายไปอย่างละเอียด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกองทุนโบราณสถานโลก

ผลกระทบจากน้ำท่วมปลายปี 54 ทำให้วัดไชยวัฒนารามจมอยู่ในน้ำลึกกว่า 2 เมตร นานเกือบ 3 เดือน สร้างความเสียหายกับแนวกำแพง ฐานพระปรางค์ ผนังอิฐ ที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน แม้จะดำเนินการบูรณะไปแล้วบ้างบางส่วน แต่ยังจำเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถาน ความเสื่อมโทรมของวัสดุก่อสร้าง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สแกนด้วยแสงเลเซอร์ และบันทึกด้วยระบบดิจิตอล เพิ่มความสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูล ถือเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม เป็นเงินราว 4 ล้านบาท ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานระยะยาว

ในรอบปีที่ผ่าน มีการซ่อมเสริมระบบป้องกันน้ำ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ใช้งบไปแล้วราว 30 ล้านบาท แต่ยังจำเป็นต้องใช้วิธีการทางธรณีเทคนิคในการสำรวจชั้นดิน รวมถึงวัสดุที่อาจเปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำอยู่เป็นเวลานาน นอกจากงบสนับสนุนแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานในพื้นที่โดยตรง
 
คริสตี้ เอ.เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า มีความยินดีในความร่วมมือ เพราะต้องการช่วยดูแลโบราณสถานสำคัญ ขณะที่ วสุ โปษยะนันท์ สถาปนิกชำนาญการ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร กล่าวว่า งานออกแบบระบบป้องกันวัดไชย มันต้องทำคู่ไปกับการออกแบบเพื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ เพราะตอนที่ท่วม มันท่วมวัด และท่วมบ้านเรือนด้วย

โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามจากความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการศึกษาขั้นต้นที่เป็นประโยชน์ต่อแผนงานบูรณะ และการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2556 ระหว่างนี้ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผ่านการศึกษามาแล้ว มาช่วยในการบูรณะองค์พระปรางค์ ที่ปัจจุบันได้กันพื้นที่จากนักท่องเที่ยว เบื้องต้นความเสียหายไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากตัวโครงการสร้างเดิมถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมถึงยังมั่นคงอยู่ 


กลับขึ้นด้านบน