เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาคร้องรัฐบาล จัดสรรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ

เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาคร้องรัฐบาล จัดสรรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ

เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาคร้องรัฐบาล จัดสรรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ

รูปข่าว : เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาคร้องรัฐบาล จัดสรรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ

เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาคร้องรัฐบาล จัดสรรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวนแห่งชาติ เครื่อข่ายประชาชน 4 ภาค 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุมนุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องให้ภาครัฐให้การช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทำกินบริเวณป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่เข้าจับจองหลังรวมตัวเรียกร้องมานานกว่า 30 ปี

ตัวแทนเครือข่ายสภาประชาชน 4 ภาคที่ไม่มีที่ทำกินจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุมนุมที่อนุสาวรีย์เราสู้บุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยื่นหนังสือต่อนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยขอให้ช่วยเหลือกรณีเครื่อข่ายเรียกร้องให้ภาครัฐ จัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน หลังรวมตัวเรียกร้องมานานกว่า 30 ปี

นายประพาส โงกสูงเนิน ประธานสภาประชาชน 4 ภาค ระบุว่า ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา แม้ก่อนหน้านี้จะเคยรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้ และที่ทำกิน แต่ไม่มีความคืบหน้า ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านกว่า 200,000 คน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไร้ที่ดินทำกิน และ เข้าจับจองพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวชายแดน จนถูกหน่วยงานราชการผลักดันให้ออกจากพื้นที่ และเกิดการกระทบกระทั่งกันหลายครั้ง

ขณะที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะนำข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้ชุมนุมเสนอต่อคณะกรรมการ และ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ทำกินเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ เบื้องต้นจะประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ผ่อนผันให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยได้ แต่ต้องไม่ขยายพื้นที่และบุกรุกป่าเพิ่ม


กลับขึ้นด้านบน