“วิชัย ทองแตง” ชี้เน้นทำ”เนื้อหาท้องถิ่น” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดโมเดลธุรกิจให้คนท้องถิ่นถือหุ้น

“วิชัย ทองแตง” ชี้เน้นทำ”เนื้อหาท้องถิ่น” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดโมเดลธุรกิจให้คนท้องถิ่นถือหุ้น

“วิชัย ทองแตง” ชี้เน้นทำ”เนื้อหาท้องถิ่น” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดโมเดลธุรกิจให้คนท้องถิ่นถือหุ้น

รูปข่าว : “วิชัย ทองแตง” ชี้เน้นทำ”เนื้อหาท้องถิ่น” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดโมเดลธุรกิจให้คนท้องถิ่นถือหุ้น

“วิชัย ทองแตง” ชี้เน้นทำ”เนื้อหาท้องถิ่น” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดโมเดลธุรกิจให้คนท้องถิ่นถือหุ้น ผู้บริหารซีทีเอช ประกาศหนุนสร้างเจ้าของเคเบิล ต้องเป็นคนท้องถิ่นให้เข้ามาบริหารด้วยตัวเอง ชี้ไม่ชงธุรกิจไป "เอี่ยวการเมือง"

 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ร่วมกันจัดประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ตอน “ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม”  ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง โดย นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ซีทีเอช บรรยายพิเศษเรื่อง “CTH  ผู้พลิกโฉมธุรกิจเคเบิลไทย” ว่า ขณะนี้เคเบิลทีวีท้องถิ่น มีสมาชิก 3.5 แสนครัวเรือน โดยเราต้องสร้างแพลตฟอร์มให้เข้มแข็ง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และให้เนื้อหาครอบคลุม โดยเป็นสงครามที่จะสร้างความทรงพลัง ขณะนี้ตนใช้วิธีการสร้างเคเบิลท้องถิ่นให้แข็งแรง โดยยึดยุทธศาสตร์ “หญ้าแห้วหมู” ที่เป็นพืชมีตายยาก  แต่ยอมรับว่าเป็นงานที่ยากที่สุด

นายวิชัย กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องมีและพัฒนาให้ดีขึ้นคือ การทำข่าวท้องถิ่น  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต้องมีเพราะมีคุณค่า และมูลค่าในตัวเอง แม้จับมือกับสื่อใหญ่ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ตาม ถ้าเคเบิลสามารถเชื่อมโยง จะสร้างความเข้มแข็งของการก้าวข้ามวัฒนธรรมต่างๆ แม้สังคมจะก้าวไปแค่ไหน แต่วัฒนธรรมไทยก็ยังแข็งแรง คงอยู่ได้
 
นายวิชัย กล่าวถึงโครงสร้างธุรกิจว่า ซีทีเอช ต้องนำธุรกิจทุกระบบเข้ามาหลอมรวมอยู่ด้วยกัน เดิมทีจะทำเคเบิลอย่างเดียว แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และเติมเต็มความรู้ให้ชาวบ้านได้ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถใหม่ที่โลกห่อหุ้มด้วยอินเตอร์เน็ต จะช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่มุ่งมั่นให้ทำสำเร็จคือ เชื่อมอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกครัวเรือน อย่างทรงพลัง
 
นายวิชัย กล่าวว่า การสร้างประเด็น เนื้อหาที่ทรงพลัง ต้องฝากสถาบันการศึกษา  คณาจารย์นิเทศศาสตรืสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนี้ ในการผลิตคนทำสื่ออย่างถูกต้อง ตามจริยธรรม วิชาชีพ คาดว่า คนจำนวนมากที่ยังต้องการมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีมาตรฐานที่ดี ดังนั้น ถ้าคนผลิตสื่อไม่มีมาตรฐานจะก่อให้เกิดปัญหาด้านวิชาชีพ เน้นสร้างมาตรฐานความถูกต้อง อยู่บนทำนองคลองธรรม การยึดโยงหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือ ให้เป็นแบบอย่างได้
 
สำหรับทิศทางการแข่งขันในวงการสื่อมวลชน นายวิชัย กล่าวว่า ซีทีเอช ไม่ต้องการขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ขอเพียงแต่ให้เลี้ยงตัวเองได้ในลำดับ 3 หรือ 4 ก็เพียงพอ มีแนวคิดยึดให้เกิดความชัดและลึกของเนื้อหา และปีนี้คาดว่าจะแข่งขันกันรุนแรงปีหนึ่ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านการแข่งขันบนแพลตฟอร์ม ที่ต้องก้าวเดินอย่างเติบโต  ประกอบกับบริษัทเอเยนซี่ ผนวกในการนำเนื้อหาเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุด ก็เกิดการแข่งขัน  โดยซีทีเอชจะไม่ยอมตกเป็นผู้อ่อนแอ ซึ่งตนขอบอกว่า การสร้างซีทีเอชให้เติบโตนี้จะเป็น The last and masterpiece ของตัวเอง
 
ประธานกรรมการซีทีเอช กล่าวอีกว่า โครงสร้างทางธุรกิจของซีทีเอช เปิดให้คนลงทุน นักธุรกิจในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ให้เข้มแข็งให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ นอกเหนือจากองค์กรสื่อที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ หากต้องการทำและใครทำได้ก็จะได้เปรียบในเติมความเข้มแข็ง โดยซีทีเอช จัดการเป็นพี่เลี้ยง และถือหุ้นสัดส่วนหนึ่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซีทีเอช จะประกาศตัวนโยบายการทำโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว
 
“เราต้องร่วมกันสร้างความเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพ สามารถอธิบายได้ให้กับคนทุกระดับชั้น โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม อย่าต้องเลือกข้างกันให้มากเช่นที่เป็นอยู่ ในความเชื่อบางอย่างที่ห้ามกันไม่ได้” นายวิชัย กล่าวและว่า เมื่อตนประกาศในธุรกิจซีทีเอช บอกกับทุกคนว่า อย่านำธุรกิจไปเกี่ยวข้องหรือเล่นกับการเมือง
 


กลับขึ้นด้านบน