"ดุสิตโพล"เผยคนกทม.ต้องการผู้ว่าฯแก้ปัญหา"จราจร-น้ำท่วม"

"ดุสิตโพล"เผยคนกทม.ต้องการผู้ว่าฯแก้ปัญหา"จราจร-น้ำท่วม"

"ดุสิตโพล"เผยคนกทม.ต้องการผู้ว่าฯแก้ปัญหา"จราจร-น้ำท่วม"

รูปข่าว : "ดุสิตโพล"เผยคนกทม.ต้องการผู้ว่าฯแก้ปัญหา"จราจร-น้ำท่วม"

ในช่วงนี้ที่มีการหาเสียงเลือกตั้งของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นชาวกรุงเทพต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ พบว่า จะเลือกคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และต้องการเลือกผู้ว่าฯกทม.ที่เข้ามาแก้ปัญหาจราจร น้ำท่วมและพัฒนากรุงเทพฯให้ดีขึ้น

ในเดือนมีนาคมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ในหัวข้อ หลักเกณฑ์การเลือก "ผู้ว่าฯกทม." ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 39.42 บอกว่า จะเลือก คนดี ซื่อสัตย์ มีภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน ทำงานเร็ว รับผิดชอบในงาน ร้อยละ 38.69 และ เลือกผู้ที่มีประวัติการทำงานดี มีประสบการณ์ รู้ปัญหาในกทม. ร้อยละ 21.89

และในช่วงนี้ที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ซึ่งในหัวข้อ"ผู้ว่าฯกทม."ควรหาเสียงอย่างไร? คนกรุงเทพฯ จึงจะเลือก พบว่า อันดับ 1 นโยบายถูกใจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจราจร น้ำท่วม และแนวทางพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ร้อยละ 47.29 อันดับ 2 เข้าถึงประชาชน ลงพื้นที่สม่ำเสมอ เป็นกันเอง ใกล้ชิดกับประชาชน ร้อยละ 18.41 และ อันดับ 3 ไม่ซื้อเสียง ไม่โจมตีผู้สมัครคนอื่นร้อยละ 14.34


กลับขึ้นด้านบน