"ไทย-มาเลเซีย"ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ติดชายแดน

"ไทย-มาเลเซีย"ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ติดชายแดน

"ไทย-มาเลเซีย"ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ติดชายแดน

รูปข่าว : "ไทย-มาเลเซีย"ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ติดชายแดน

หอการค้าจังหวัดยะลา ลงนามความร่วมกับผู้ประกอบการในมาเลเซีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ติดชายแดน

ผู้ประกอบการไทยและจีน ในมาเลเซียร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการประกอบธุรกิจระหว่างกัน โดยเน้นการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา ก่อนจะขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

นายณพพงศ์ ธีระวร ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะช่วยทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลดีเป็นอันดับแรก คือภาคการท่องเที่ยว

ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ระบุอีกว่า พื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงประสบปัญหาความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กังวลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวกและใช้เวลานาน

ทำให้ช่วงที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียลดลงเล็กน้อย โดยมูลค่าการค้าชายแดนเบตงในปี 2555 มีจำนวน 5,093 ล้านบาท ลดลงร้อยละ7.7 จากปีที่ผ่านมา โดยไทยมีการส่งออก 4,914 ล้านบาท และนำเข้าเพียง 179 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน