หลายจังหวัดในภาคเหนือ-อีสาน ประสบภัยแล้ง

หลายจังหวัดในภาคเหนือ-อีสาน ประสบภัยแล้ง

หลายจังหวัดในภาคเหนือ-อีสาน ประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายจังหวัดในภาคเหนือ-อีสาน ประสบภัยแล้ง

หลายจังหวัดในภาคเหนือ-อีสาน ประสบภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขยายวงกว้าง ชลประทานหลายพื้นที่ต้องงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร

ชาวสวนผักในตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ต้องรื้อเถาแตงกวาที่แห้งตายออกจากแปลง หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเกิดโรคราน้ำค้าง รวมทั้งเพลี้ยไฟระบาด ทำให้ต้นแตงแคระแกรน จนหลายรายต้องประสบการขาดทุนอย่างหนัก ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำยม ช่วงจังหวัดพิจิตร ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวนาในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้องต่อท่อสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ไม่ต่างจากพื้นที่อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนยาง ที่ประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

เช่นเดียวกับที่ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชาวนาลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผันน้ำเข้าที่นา หลังชลประทานจังหวัด งดส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพราะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง น้อยกว่าทุกปี

ที่จังหวัดศรีสะเกษชลประทานเพิ่มการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร จากสัปดาห์ละ 3 วัน เป็น 4 วัน เนื่องจากชาวนาทั้งในและนอกเขตชลประทาน ทำนาปรัง เกือบ 40,000 ไร่ จึงเกรงว่าจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้้ำทั้ง 5 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา เหลือร้อยละ 41 ของความจุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าที่ผ่านมา แต่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา มั่นใจว่ายังมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค


กลับขึ้นด้านบน