"พม่า" เผยจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

"พม่า" เผยจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

"พม่า" เผยจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รูปข่าว : "พม่า" เผยจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ผู้นำพม่าเผยจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจะยกระดับการครองชีพ, สร้างงาน, ให้การช่วยเหลือเกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็ก

พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีของพม่าได้กล่าวต่อตัวแทนของประเทศผู้บริจาคซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ว่ารัฐบาลจะปฏิรูปประเทศโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ, ความคาดหวัง และสิ่งที่ประชาชนปรารถนา

ในขณะเดียวกัน จะปรับปรุงภาคการผลิต, สร้างงาน, ทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น, เข้าถึงการศึกษา, สาธารณสุข, สวัสดิการสังคม, ไฟฟ้า และเข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคม รัฐบาลพม่าหวังว่าจะบริหารประเทศตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ หากได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยรัฐบาลตั้งเป้าลดความยากจนจากร้อยละ 26 เหลือร้อยละ 16 ภายในปี 2558

การสำรวจของไอเอ็มเอฟพบว่าเศรษฐกิจของพม่าในช่วงปี 2554-2555 เติบโตร้อยละ 5.5 และคาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจของพม่าจะโตร้อยละ 6.25


กลับขึ้นด้านบน