กนอ.เสนอจ่ายเงินอุดหนุนนิคมฯสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

กนอ.เสนอจ่ายเงินอุดหนุนนิคมฯสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

กนอ.เสนอจ่ายเงินอุดหนุนนิคมฯสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

รูปข่าว : กนอ.เสนอจ่ายเงินอุดหนุนนิคมฯสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

กนอ.เสนอจ่ายเงินอุดหนุนนิคมฯสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ กนอ.เตรียมเสนอ กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้ 5 นิคม งวดแรกภายในสัปดาห์หน้า

นายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่ากนอ. ระบุจะเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยให้ 5 นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสากรรมไฮเทค, สวนอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ก่อนที่จะเสนอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุมัติเงินงวดแรก ให้ผู้ประกอบการ

กนอ.ตรวจสอบรูปแบบและการก่อสร้าง พบว่า คืบหน้าร้อยละ 92 ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครที่ล่าช้ากว่าแผน เพราะอยู่ระหว่างปรับรูปแบบก่อสร้าง หลังได้ผู้บริหารงานชุดใหม่ ทั้งนี้ วงเงินก่อสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยของทั้ง 5 แห่ง ปรับลดลงเหลือ 4,014 ล้านบาท จากที่เสนอครั้งแรก 5,170 ล้านบาท โดยรัฐจะอุดหนุนให้ 2 ใน 3 ของวงเงินลงทุนรวมของแต่ละนิคม ทำให้วงเงินอุดหนุนลดลงเหลือ 2,676 ล้านบาท จาก 3,010 ล้านบาท หรือลดลง 334 ล้านบาท เนื่องจากบางนิคมมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างใหม่


กลับขึ้นด้านบน