นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์

รูปข่าว : นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์ นายกฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดลอกแก้มลิงบึงช่อ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

วันนี้ ( 20 ม.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกโครงการแก้มลิงบึงช่อ เพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการแก้มลิงบึงช่อ อยู่ในพื้นที่บ้านไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สามารถเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1,534,000 ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งนี้เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จจะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบำรุงรักษาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน