มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ จากความตั้งใจสืบสานประวัติศาสตร์ ของ อ. พิริยะ

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ จากความตั้งใจสืบสานประวัติศาสตร์ ของ อ. พิริยะ

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ จากความตั้งใจสืบสานประวัติศาสตร์ ของ อ. พิริยะ

รูปข่าว : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ จากความตั้งใจสืบสานประวัติศาสตร์ ของ อ. พิริยะ

 มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ จากความตั้งใจสืบสานประวัติศาสตร์ ของ อ. พิริยะ อาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ หวังให้ข้อมูลและงานวิจัยได้รับการสานต่อ จึงก่อตั้งมูลนิธิในชื่อของตัวเองสานงานและสร้างคนทำงานด้านประวัติศาสตร์ โดยท่านได้รับยกย่องว่าเป็นนักวิชาการหัวก้าวหน้า เสนอหลักฐานใหม่อยู่เสมอโดยเฉพาะข้อคิดด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ เกือบ 40 ปีที่สร้างผลงาน

ศิลาจารึกหลักที่ 4 ซึ่งน่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เพราะใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับสมัยรัตนโกสินทร์ และมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับขนบประเพณีสุโขทัย แตกต่างไปจากจารึกหลักอื่น เป็นอีกงานค้นคว้าทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ พิริยะ ไกรฤกษ์ ที่เปิดมุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ระมัดระวังในการใช้หลักฐานชิ้นนี้มาอ้างอิงในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยสุโขทัย โดยเกือบ 40 ปี ที่สร้างผลงาน ครูคนสำคัญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงก่อตั้งมูลนิธิในชื่อของตัวเองสานงาน และสร้างคนทำงาน หวังพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  และวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดการเผยแพร่ "ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่" ที่ตั้งคำถามต่อความคิดเก่า  

 
ดร.สุธา ลีนะวัต  กรรมการมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า การก่อตั้งมูลนิธิจะเป็นประโยชน์มาก เพราะแนวคิดของอ.พิริยะ จะล้ำหน้า และปฏิเสธแนวคิดเก่า ซึ่งบางครั้งผิด หรือไม่เป็นที่ยอมรับ แต่สามารถจุดประกายว่ามีอีกมุมที่คิดต่าง และสามารถนำไปต่อยอดได้
 
ด้าน รศ.พิริยะ ไกรฤกษ์  ประธานมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิต้องการสืบสานอุดมการณ์ของการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ ทำการค้นคว้าเพื่อบุกเบิก และเปิดกว้างพรมแดนของความรู้  
 
ความตั้งใจของ อ.พิริยะ คือ การส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่งานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นความรู้ใหม่  ซึ่งภารกิจนี้ถูกสานต่อ ในรูปแบบการทำงานโดยมูลนิธิ ผ่านกิจกรรมวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร่ความรู้ตามสถาบันการศึกษา รวมถึงเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค พิริยะฟาวเดชั่น เพื่อให้ข้อมูลและงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง


กลับขึ้นด้านบน