การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกาะเสม็ด ยังล่าช้า

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกาะเสม็ด ยังล่าช้า

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกาะเสม็ด ยังล่าช้า

รูปข่าว : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกาะเสม็ด ยังล่าช้า

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกาะเสม็ด ยังล่าช้า เกาะเสม็ด จ.ระยอง เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศ แต่ละปีมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาท แต่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคกลับเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะถนนบนเกาะเสม็ดที่มีสภาพเป็นทางลาดชัน และหลุมบ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถูกเลื่อนการก่อสร้างมานาน เพระาติดขัดกับระเบียบราชการ

ความสวยงามของชายหาดทั้ง 16 แห่งบนเกาะเสม็ด จ.ระยอง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเกาะแห่งนี้ จนแต่ละปีมีเงินสะพัดเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท แต่อีกด้านหนึ่ง นี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้คนบนเกาะนี้ต้องเผชิญมานานหลายปี ถนนบนเกาะเสม็ดมีระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่มีสภาพอย่างที่เห็น จุดที่ผู้สัญจรต้องระวังเป็นพิเศษนั้นก็คือบริเวณเนินแสงเทียง เพราะด้วยสภาพถนนที่เป็นทางลาดชัน เป็นหลุมหิน บริเวณนี้จึงเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด แม้จะเป็นจุดที่อันตราย แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังขับขี่ด้วยความเร็ว ขณะที่บางคนเลือกที่จะลงเดินเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ

นักท่องเที่ยวคนนี้ บอกว่า สภาพถนนบนเกาะเสม็ด สร้างความกังวลให้กับเธอขณะขับรถชมวิว และเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงอยากให้มีการปรับปรุง ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเกาะเสม็ด พบว่า แต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจากการใช้ถนนบนเกาะเสม็ดประมาณ 20 คน และเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล ขณะที่เครื่องมือและบุคคลากรที่รองรับมีอยู่อย่างจำกัด และการส่งต่อผู้ป่วยจากเกาะไปยังฝั่งต้องใช้เวลานาน หากมีการปรับปรุงถนน เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ แต่ก็ควรมีมาตรการเรื่องจำกัดความเร็วเช่นกัน

ปัญหาสาธารณูปโภคบนเกาะเสม็ด นอกจากถนน ยังรวมถึงปัญหากระแสไฟฟ้าตกเฟส ที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักพังเสียหาย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องซื้อและขนน้ำมาจากฝั่ง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะ เสม็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระบุว่า อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ปัญหา โดยเฉพาะถนนซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 60 ล้านมานานแล้ว แต่ติดระเบียบของกรมอุทยานฯเรื่องขนาดถนนที่กำหนดความกว้าง 6 เมตร แต่แบบของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่ 7 เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ทำการแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาดำเนินการ

ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่ง เชื่อว่า การแก้ปัญหาจะเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาเคยเข้ามาดำเนินการ แต่ติดขัดระเบียบดังกล่าวจนต้องย้ายเครื่องจักรกลจนหนักออก จนประสบปัญหาขาดทุน เพราะการขนเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้ามมายังฝั่งแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง


กลับขึ้นด้านบน