กองทุนโบราณสถานโลกมอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 54

กองทุนโบราณสถานโลกมอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 54

กองทุนโบราณสถานโลกมอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 54

รูปข่าว : กองทุนโบราณสถานโลกมอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 54

กองทุนโบราณสถานโลกมอบทุนอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 54 แม้งานบูรณะโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามจะคืบหน้าไปมาก แต่ยังต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างโบราณสถานที่เสียหายไปอย่างละเอียด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกองทุนโบราณสถานโลก

ผลกระทบจากน้ำท่วมปลายปี 54 ทำให้วัดไชยวัฒนารามจมอยู่ในน้ำลึกกว่า 2 เมตร นานเกือบ 3 เดือน สร้างความเสียหายกับแนวกำแพง, ฐานพระปรางค์, ผนังอิฐ ที่เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน แม้จะดำเนินการบูรณะไปแล้วบ้างบางส่วน แต่ยังจำเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถาน ความเสื่อมโทรมของวัสดุก่อสร้าง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สแกนด้วยแสงเลเซอร์ และบันทึกด้วยระบบดิจิตอล เพิ่มความสมบูรณ์ในการบันทึกข้อมูล ถือเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเอกอัครราชฑูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม เป็นเงินราว 4 ล้านบาท ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานระยะยาว

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา มีการซ่อมเสริมระบบป้องกันน้ำ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ใช้งบไปแล้วราว 30 ล้านบาท แต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้วิธีการทางธรณีเทคนิคในการสำรวจชั้นดินรวมถึงวัสดุที่อาจเปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำอยู่เป็นเวลานาน นอกจากงบสนับสนุนแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานในพื้นที่โดยตรง

งานออกแบบระบบป้องกันวัดไชยวัฒนาราม ต้องทำคู่ไปกับการออกแบบเพื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ เพราะขณะที่น้ำท่วม จะท่วมวัด และท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านด้วย โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามจากความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการศึกษาขั้นต้นที่เป็นประโยชน์ต่อแผนงานบูรณะ และการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งระหว่างนี้ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผ่านการศึกษามาแล้ว มาช่วยในการบูรณะองค์พระปรางค์ ที่ปัจจุบันได้กันพื้นที่จากนักท่องเที่ยว เบื้องต้นความเสียหายไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากตัวโครงการสร้างเดิมถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมถึงยังมั่นคงอยู่


กลับขึ้นด้านบน