“เหยี่ออธรรม” วรรณกรรมฝรั่งเศสคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลพระยาอนุมานราชธน

“เหยี่ออธรรม” วรรณกรรมฝรั่งเศสคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลพระยาอนุมานราชธน

“เหยี่ออธรรม” วรรณกรรมฝรั่งเศสคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลพระยาอนุมานราชธน

รูปข่าว : “เหยี่ออธรรม” วรรณกรรมฝรั่งเศสคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลพระยาอนุมานราชธน

“เหยี่ออธรรม” วรรณกรรมฝรั่งเศสคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลพระยาอนุมานราชธน สำนวนแปลที่สละสลวยทำให้เหยื่ออธรรมคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน ซึ่งจัดมอบเป็นครั้งแรกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ เจ้าพระยาอนุมานราชธนผู้สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา รวมถึงตำราและงานแปล

ความทุกข์ยากของคนยากไร้ และความอยุติธรรมของสังคมในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส สะท้อนอย่างลึกซึ้งผ่านปลายปากกามหากวีชาวฝรั่งเศส “วิกตอร์ อูโก” (Victor Hugo) ผ่านมา 150 ปี วรรณกรรมอมตะระดับโลก “เลส์ มีเซราบส์” (Les Miserables) ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครเวทีหลายครั้ง แต่กว่าจะแปลเป็นภาษาไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยภาษากวีฝรั่งเศสโบราณ แง่มุมทางประวัติศาสตร์ ศาสนาที่ซับซ้อน และเนื้อหากว่า 3,000 หน้า ที่แบ่งออกเป็น 5 ภาค แต่ด้วยความสนใจและอยากถ่ายทอดวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องนี้ในภาษาไทย วิภาดา กิตติโกวิท ใช้เวลากว่า 3 ปี ค้นคว้าข้อมูล และขัดเกลาภาษาให้สวยงาม จนได้ "เหยื่ออธรรม" ฉบับสมบูรณ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” จัดมอบรางวัลเป็นครั้งแรก โดยตั้งชื่อตามนักแปลผู้ยิ่งใหญ่ของไทย เพื่อยกย่องผู้อยู่เบื้องหลังวรรณกรรมดีเด่น

การถ่ายทอดผลงานวรรณกรรมอิงพระไตรปิฏก Der Pilger Kamanita ของ  คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลอร์รุป เป็น “กามนิต วาสิฏฐี” ฉบับภาษาไทยที่เติมแง่มุมทางวัฒนธรรมซึ่งขาดหายไปในต้นฉบับภาษาเยอรมันได้อย่างครบถ้วน โดยไม่กระทบกับเนื้อหาเดิม คือผลงานที่โดดเด่นที่สุดในฐานะนักแปลของ พระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศ จนได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างของนักแปลรุ่นหลัง ที่ยึดแนวทางการทำงานที่ต้อง ทุ่มเท ค้นคว้า ข้อมูลเพื่อถ่ายทอดผลงานวรรณกรรมระดับโลกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ผลงานที่มีมากมายทั้งด้านประวัติศาสตร์ และ งานวรรณกรรม ทำให้ องค์การยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก

“รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมจัดเนื่องในวันพระยาอนุมานราชธน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณนักปราชญ์คนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานมรดกวัฒนธรรมหลายสาขา ทั้ง ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผ่านกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงจัดมอบรางวัลหนังสือแปลดีเด่นเป็นครั้งแรก โดยในปี 2556 ยังมีการประกวดแปลเรื่องสั้น และเขียนเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษา


กลับขึ้นด้านบน