แรงงานภาคเกษตรย้ายไปทำงานโรงงาน หลังขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

แรงงานภาคเกษตรย้ายไปทำงานโรงงาน หลังขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

แรงงานภาคเกษตรย้ายไปทำงานโรงงาน หลังขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

รูปข่าว : แรงงานภาคเกษตรย้ายไปทำงานโรงงาน หลังขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ

แรงงานภาคเกษตรย้ายไปทำงานโรงงาน หลังขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ การขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศของรัฐบาล ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งที่ทำงานภาคเกษตรในจังหวัดจันทบุรีไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงาน และต้องนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานแทน

ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กว่า 5,000 คน ร่วมรับฟังแนวทางดูแลแรงงานต่างด้าวจากหน่วยงานความมั่นคง และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี หลังในพื้นที่เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะภาคเกษตร เช่น แรงงานในสวนลำใย เนื่องจากแรงงานที่เป็นคนไทยจำนวนมาก หันไปทำงานในระบบตามโรงงานอุตสาหกรรมจากการประกาศขึ้นค่าแรง 300 บาทของรัฐบาล จนผู้ประกอบการต้องนำแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานแทนแล้วกว่า 25,000 คน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำข้อตกลงเพื่อดูแลแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ เบื้องต้นได้กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานภาคการเกษตรอาศัยอยู่ในไทยได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ และนายจ้างต้องนำตัวไปทำหลักฐานการผ่านแดนอย่างถูกต้องที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามระเบียบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา จากการที่แรงงานต่างชาติเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน