ภาคประชาสังคม จัดเวทีเสนอแนวคิดพัฒนา กทม.

ภาคประชาสังคม จัดเวทีเสนอแนวคิดพัฒนา กทม.

ภาคประชาสังคม จัดเวทีเสนอแนวคิดพัฒนา กทม.

รูปข่าว : ภาคประชาสังคม จัดเวทีเสนอแนวคิดพัฒนา กทม.

ภาคประชาสังคม จัดเวทีเสนอแนวคิดพัฒนา กทม. คนกรุงเทพฯ จากหลายพื้นที่และหลาย รวมตัวกันเป็นเครือข่าย จัดเวทีพูดคุย รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ มีข้อเสนอภาพรวมกรุงเทพฯ ข้อเสนอเชิงพื้นที่ และข้อเสนอเชิงประเด็น

    
สภาองค์กรชุมชน ร่วมกับนักวิชาการจากนิด้า ร่วมหารือกันเบื้องต้นถึงรากเหง้าของปัญหา ที่ทำให้กรุงเทพไม่สามารถเดินหน้าตอบสนองความหลากหลายของผู้คน ทั้งที่เป็นเขตปกครองพิเศษได้ จนออกมาเป็นข้อเสนอเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้ จะผลักดันเรื่องของการแก้พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อผู้สมัครและผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ด้วยการจัดเวทีสาธารณะเพื่อการพูดคุยเรื่องนี้ คู่ขนานไปกับเวทีหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

ด้านศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนคนกรุงเทพฯจาก 50 เขต มาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาในการใช้จักรยาน รวมถึงอุปสรรคที่ทำให้การส่งเสริมใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทาง ยังไม่คืบหน้า โดยจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด ผลักดันเป็นนโยบายต่อผู้สมัครและผู้ว่าฯกทม.คนใหม่

ส่วนเวทีสาธารณะ เพื่อหาฉันทามติ วิสัยทัศน์พัฒนากรุงเทพฯในอีก 20 ปีข้างหน้าค่ะ เวทีนี้เปิดให้ทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและทิศทางพัฒนา ผ่านนักวิชาการด้านต่างๆ ทั้งรัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ผังเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม จนสรุปออกมาเป็นแผนงานชัดเจนสำหรับผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ และคนต่อไป ภายในแนวคิดมหานครแห่งเอเชีย อย่างเรื่องมหานครปลอดโรคคนเมือง มีข้อเสนอว่า ภายใน 5 ปีจากนี้ กทม.จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้าง 1 ชุมชน 1 ถนนสุขภาพ อีก 5 ปีถัดไปต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกายและขยายชุมชนสุขภาพระยะที่2 และอีก 5 ปีต่อจากนั้น ต้องพัฒนาการแพทย์ทางเลือกสำหรับคนเมืองและขยายชุมชนสุขภาพระยะที่3  เรียกได้ว่า ทุกเรื่อง มีการวางแผนเป้นระยะ พร้อมที่จะให้พ่อเมืองคนใหม่หยิบไปวางเป็นนโยบายเพื่อการปฎิบัติได้ทันที และยังมีหลายองค์กรเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพฯทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น

แต่ไม่ได้จัดเวทีสาธารณะหรือเชิญผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.มารับฟังโดยตรง นะคะ แต่พวกเค้าก็ขับคเลื่อนงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะมาโดยตลอด เช่น บางกอกฟอรั่ม ที่เน้นการสร้างสำนึกพลเมือง เชิญชวนให้คนกรุงเทพฯออกมาทำประโยชน์ให้กับชุมชน เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ที่ติดตามเรื่องการจัดการน้ำของกทม. โดยเฉพาะน้ำเสียจากเมืองที่ไหลออกอ่าวไทย ส่วนกลุ่มบิ๊กทรี ที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้ และธรรมชาติในกรุงเทพฯ และพวกเค้าก็กำลังผลักดันข้อบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาต้นไม้ในเมือง ซึ่งดูเหมือน ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากกทม.

 


กลับขึ้นด้านบน