พงศพัศ เน้นการประสานทุกภาคส่วน และการนำกทม.ไปสู่ระดับสากล

พงศพัศ เน้นการประสานทุกภาคส่วน และการนำกทม.ไปสู่ระดับสากล

พงศพัศ เน้นการประสานทุกภาคส่วน และการนำกทม.ไปสู่ระดับสากล

รูปข่าว : พงศพัศ เน้นการประสานทุกภาคส่วน และการนำกทม.ไปสู่ระดับสากล

พงศพัศ เน้นการประสานทุกภาคส่วน และการนำกทม.ไปสู่ระดับสากล พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ เน้นนโยบายการประสานงานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้ดีขึ้น เพื่อนำกรุงเทพฯ ไปสู่มหานครระดัีบสากล

พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ว่าที่ผู้ว่าฯกทม. จากพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร คือประเทศไทย และ ประเทศไทยคือ กรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์หนึ่ง คือ การวางนโยบายการทำงานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ยกระดับกรุงเทพฯ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นเมืองสำหรับพี่น้องคนกรุงเทพฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนไทยทุกคนด้วย  เพราะฉะนั้นเราอยากส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อน กรุงเทพฯ ลงไปสู่จังหวัดต่างๆ 

ในอีกทิศทางหนึ่ง คือ ไปสู่การเป็นมหานครของโลก การมีส่วนร่วม การทำงาน ซึ่งจะไม่ดูเฉพาะกรุงเทพฯเท่านั้น แต่จะคิดนอกกรอบ คิดถึง 6 จังหวัดรอบกทม. และคิดถึงจังหวัดที่เหลือ ต้องมีการเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ซึ่งเราต้องอาศัย กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะมาร่วมพัฒนากทม.

เพราะว่าเป็นกลไกมีส่วนสำคัญ ซึ่งผมอยากจะเป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงที่ทางที่ดีกว่า หรือดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยกลไกหลายภาคส่วน ซึ่งผมอยากเป็นตัวกลางในการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องนโยบายต่างๆ ของผม สามารถจะนำไปปฏิบัติได้จริง ถ้าหากไม่มีการร่วมมือกับรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการทำงานร่วมมือกัน 

ซึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.มีความชัดเจนในกฎหมายอยู่แล้ว  โดยเฉพาะเรื่องระบบธรรมาภิบาล และระบบการตรวจสอบ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ซึ่งผมคิดว่าในสภาของกทม.ในขณะนี้ มีผู้แทนของประชาชน คือ ส.ก.และส.ข.ที่จะตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบ และระบบธรรมาภิบาลต้องเข้มข้นกว่านี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

ขบวนการตรวจสอบมีความจำเป็น เพราะว่าเงินสนับสนุนจากงบประมาณ และงบประมาณจากรัฐบาลต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน

เรื่องแรกที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เรื่องปาก ท้องของพี่น้องประชาชน ,อาชญกรรม และ ยาเสพติด ที่เป็นปัญหาที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด 

ทั้งนี้ตนอยากอยากทำให้กทม.เป็นเมืองหลวงของประชาชนและพี่น้องประชาชนไทยทุกคน และนำไปสู่ระดับสากลที่รู้จักทั่วโลก


กลับขึ้นด้านบน