เกษตรกรสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ผลจากโครงการรับจำนำข้าว

เกษตรกรสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ผลจากโครงการรับจำนำข้าว

เกษตรกรสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ผลจากโครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : เกษตรกรสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ผลจากโครงการรับจำนำข้าว

 เกษตรกรสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น ผลจากโครงการรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำข้าวแบบไม่จำกัดปริมาณ ทำให้นายทุนสนใจลงทุนสร้างโกดังเก็บข้าวมากขึ้น เป็นผลจากเกษตรกรนำข้าวเข้าสู่โครงการมาก และปีที่ผ่านมาโรงสีหลายแห่งประสบปัญหาโกดังกลางเก็บข้าวไม่เพียงพอ

 ปัญหาโกดังกลางเก็บข้าวไม่เพียงพอ จากโครงการรับจำนำ ทำให้โรงสีหลายแห่งส่งมอบข้าวล่าช้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ขณะนี้ได้เปิดโกดังกลาง เพื่อใช้เก็บข้าวในโครงการรับจำนำเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอสำหรับการรับจำนำข้าวรอบนี้

 
แม้กระทรวงพาณิชย์ระบุจะเร่งแก้ไข แต่จากการสำรวจของไทยพีบีเอส พบว่าพื้นที่หลายแห่งยังมีปัญหา ทำให้นายทุนสนใจลงทุนทำธุรกิจโกดังรับฝากข้าวมาก หรือให้รัฐเช่าเพิ่มขึ้นขึ้น
 
 รายงานจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- ต.ค 55 อนุญาตให้สร้างโรงงานประเภทโรงสีข้าว อบข้าว ระบบการผลิตข้าว คัดคุณภาพข้าว การรักษาหรือลำเลียงข้าวเปลือกในโกดัง และโกดังสำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 150 ราย มูลค่าลงทุน 6,500 ล้านบาท เพื่อรองรับนโยบายการรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท
 
โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการตั้งโรงงานสูงสุด ได้แก่ (กราฟฟิก) กำแพงเพชร 3 โรง มูลค่า 1,287 ล้านบาท/ ชลบุรี 1 โรง มูลค่า 1,080 ล้านบาท และชัยนาท เชียงราย อุบลราชธานี มุกดาหาร เชียงใหม่ กาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญ


กลับขึ้นด้านบน