ชาว กทม.เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วม

ชาว กทม.เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วม

ชาว กทม.เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วม

รูปข่าว : ชาว กทม.เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วม

ชาว กทม.เรียกร้องนโยบายการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอประเด็นต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ถูกเรียกร้องมาตลอดทุกครั้งของการเลือกตั้ง แต่องค์กรเครือข่ายประชาสังคมในกรุงเทพมหานครระบุปัจจุบันเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเรียกร้องต่อผู้ว่าฯ กทม.หลายสมัย ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริง

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานครวิพากษ์นโยบายของผู้ว่าฯ กทม.หลายสมัยที่ผ่านมาว่า ยังไม่มีเรื่องไหนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนา กทม. ร่วมกับฝ่ายบริหาร

ภาคประชาสังคมกรุงเทพฯ กล่าวว่า ผู้บริหาร กทม.มักเลือกผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรม มีผลต่อคะแนนเสียงทันที ขณะที่โครงการหรือนโยบายที่ใช้ ก็มาจากข้อเสนอของทีมงาน พรรคการเมือง หรือจากการทำงานของผู้ว่าฯคนก่อนๆ

ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ภาคประชาชนหลายเครือข่ายได้สรุปปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากรุงเทพฯ เช่น ให้มีเครือข่ายประชาชนร่วมตรวจสอบคอร์รัปชั่น ร่วมกำหนดทิศทางสิ่งแวดล้อม หรือปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารราชการ กทม. แต่นโยบายที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เปิดตัวในเบื้องต้น พบว่า ยังไม่มีข้อเสนอของประชาชนบรรจุไว้ในนโยบายเหล่านั้น


กลับขึ้นด้านบน