"โรฮิงญา" หวั่นถูกส่งกลับพม่า-ขอเดินทางต่อประเทศที่ 3

"โรฮิงญา" หวั่นถูกส่งกลับพม่า-ขอเดินทางต่อประเทศที่ 3

"โรฮิงญา" หวั่นถูกส่งกลับพม่า-ขอเดินทางต่อประเทศที่ 3

รูปข่าว : "โรฮิงญา" หวั่นถูกส่งกลับพม่า-ขอเดินทางต่อประเทศที่ 3

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุ และก๊าซธรรมชาติในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า เป็นสิ่งที่รัฐบาลพม่าต้องการเข้าไปครอบครองจึงทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยการเข้าไปกดดันชาวโรฮิงยาให้ออกนอกพื้นที่ ขณะที่ชาวโรฮิงยาที่อยู่ในความดูแลของไทย ยังยืนยัน จะเดินทางต่อไปยังประเทศที่ 3

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเด็ก และ ผู้หญิงชาวโรฮิงยากว่า 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมสันทนาการยามว่างเป็นสิ่งเติมเต็มช่วยให้พวกเขาลืมความทุกข์ยากที่เผชิญมาลงได้ชั่วคราว

การฝึกไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ชาวโรฮิงยา ซึ่งอยู่ในการดูแลของตำรวจบางกล่ำเต็มใจที่จะเรียนรู้ เพราะในแต่ละวันมีผู้มาเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก แต่แม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคนไทยพวกเขากลับยืนยันว่า อยากเดินทางต่อไปประเทศที่ 3

ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ชาวโรฮิงยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาได้จากขบวนการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพอิดโรย เด็กและผู้หญิงร้องให้ตลอดเวลา เพราะเกรงว่า เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้จะถูกส่งกลับไปยังประเทศพม่า ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาหวาดหวั่น

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุและก๊าซ ธรรมชาติกลางทะเลในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวโรฮิงยา เป็นสิ่งที่ทางการพม่าต้องการเข้าไปครอบครอง ดังนั้นจึงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อกดดันให้ชาวโรฮิงยาทิ้งถิ่นฐาน อพยพออกนอกประเทศ

ชาวโรฮิงยาซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่ามีประชากรประมาณ 4 ล้านคนส่วนผู้ที่อพยพออกนอกประเทศมีเกือบ 1 คน ซึ่งหลายคนระบุว่า พร้อมเดินทางกลับแผ่นดินเกิดทันทีหากทางการพม่าไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน และ ยอมรับความเป็นพลเมืองพม่าของชาวโรฮิงยา


กลับขึ้นด้านบน