สนข. เปิดเวทีระดมความเห็น พัฒนารถไฟความเร็วสูง "กรุงเทพฯ-เชียงใหม่"

สนข. เปิดเวทีระดมความเห็น พัฒนารถไฟความเร็วสูง "กรุงเทพฯ-เชียงใหม่"

สนข. เปิดเวทีระดมความเห็น พัฒนารถไฟความเร็วสูง "กรุงเทพฯ-เชียงใหม่"

รูปข่าว : สนข. เปิดเวทีระดมความเห็น พัฒนารถไฟความเร็วสูง "กรุงเทพฯ-เชียงใหม่"

สนข. เปิดเวทีระดมความเห็น พัฒนารถไฟความเร็วสูง สำนักงานนโยบายและออกแบบรถไฟความเร็วสูง เปิดเวทีสัมมนาครั้งที่ 1 ที่จ.พิษณุโลก ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และ ประชาชน จากจ.ลพบุรี, จ.พิจิตร, จ.นครสวรรค์,  จ.พิษณุโลก และจ.ชัยนาท ร่วมงานสัมนา รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และขอบเขตการดำเนินงานโครงการฯ ที่จ.พิษณุโลก โดยมีการแสดงความเห็นในหลายประเด็น ทั้งการเวนคืนที่ดิน และ การเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้มีรายได้น้อย

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และออกแบบรถไฟความเร็วสูง หรือ สนข. ระบุว่า รถไฟความเร็วสูง จะใช้เขตทางรถไฟเดิมของ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก เพราะมีพื้นที่เพียงพอ จะมีเฉพาะพื้นที่ทางโค้งที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นเส้นทางตรง เพื่อให้รถไฟสามารถทำความเร็วได้ แต่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

นอกจากนี้ สนข. ยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่จ.พิษณุโลก เพื่อลดปัญหาการจราจร และ เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ สำหรับรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 680 กิโลเมตร จะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยความเร็ว ๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 


กลับขึ้นด้านบน