รู้จัก "แสงออโรร่า" หรือ "แสงเหนือแสงใต้"

รู้จัก "แสงออโรร่า" หรือ "แสงเหนือแสงใต้"

รู้จัก "แสงออโรร่า" หรือ "แสงเหนือแสงใต้"

รูปข่าว : รู้จัก "แสงออโรร่า" หรือ "แสงเหนือแสงใต้"

รู้จัก แสงออโรร่า เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ปล่อยอนุภาคมีประจุออกมา พร้อมกับการพ่นมวลโคโรนา หรือ CME เมื่ออนุภาคพุ่งมายังโลก ก็ถูกสนามแม่เหล็กโลกปกป้องไว้ อนุภาคนั้นจึงถูกบังคับให้พุ่งไปตามเส้นแรงแม่เหล็กโลก เข้าสู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เกิดเป็นแสงออโรร่า

 

   

แต่ภาพนี้มีความพิเศษคือ เจ้าของภาพขอแต่งงานแฟนสาว ขณะเกิดแสงออโรร่าในไอส์แลนด์ ซึ่งผู้ที่ถ่ายก็คืออเล็กซ์ ริเวสต์ ฝ่ายชายเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาท จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตส์ หรือเอ็มไอที เขาถ่ายภาพนี้เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ


กลับขึ้นด้านบน