นักวิชาการคลังสมองของชาติ คาดปีนี้สถานการณ์ข้าวอยู่ในภาวะขาลง

นักวิชาการคลังสมองของชาติ คาดปีนี้สถานการณ์ข้าวอยู่ในภาวะขาลง

นักวิชาการคลังสมองของชาติ คาดปีนี้สถานการณ์ข้าวอยู่ในภาวะขาลง

รูปข่าว : นักวิชาการคลังสมองของชาติ คาดปีนี้สถานการณ์ข้าวอยู่ในภาวะขาลง

นักวิชาการคลังสมองของชาติ คาดปีนี้สถานการณ์ข้าวอยู่ในภาวะขาลง ปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการบริโภคลดลง ทำให้นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ ประเมินสถานการณ์ข้าวโลกปี 2556 นี้ อาจอยู่ในภาวะขาลง ขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า การค้าข้าวโลกจะอยู่ที่ประมาณ 36 ล้านตันในปีนี้ ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 6.22

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึง สถานการณ์ข้าวโลกว่ายังคงมีแรงกดดันปริมาณข้าว มากกว่าความต้องการบริโภคข้าวลดลง เนื่องจากรายได้ของประชาชนในบางประเทศเพิ่มขึ้น มีทางเลือกบริโภคอาหารหลากหลาย เช่น ไต้หวัน และญี่ปุ่นลดการบริโภคข้าวเหลือเพียง 50 กิโลกรัม/คน/ปี ส่วนไทยบริโภค 100 กิโลกรัม/คน/ปี และ จีนเหลือ 80 กิโลกรัม จากเดิมที่บริโภค 100 กิโลกรัม/คน/ปี

ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปกติจะเป็นผู้นำเข้าข้าว ก็มีนโยบายพึ่งพาตนเองมากขึ้น ลดการนำเข้าข้าวและหันมาปลูกข้าวเพิ่ม เช่น อินโดนีเซียมีนโยบายว่าอีก 2 ปีจะลดนำเข้าข้าว จากที่เคยนำเข้ากว่าปีละ 1 ล้านตัน รวมถึงมีการรณรงค์ลดการบริโภคข้าวทุกวันอังคาร และในประเทศฟิลิปปินส์ เดิมนำเข้าปีละ 2 ล้านตันก็จะลดการนำเข้าและเลือกใช้พันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตในประเทศมากขึ้น ส่วนมาเลเซียวางเป้าหมายไว้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะลดการนำเข้าข้าว จากปีละ 400,00 - 500,000 ตัน ปัจจัยเหล่านี้จะกดดันราคาข้าวในตลาดโลกให้ต่ำลง

สำหรับการค้าข้าวโลกในปี 2556 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ คาดกการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 36 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 6.22 ส่วนผลผลิตข้าวโลกปีนี้คาดว่าจะมีจำนวน 465 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7


กลับขึ้นด้านบน