กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศภาคเหนือยังอยู่ในระดับดี-ปานกลาง

กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศภาคเหนือยังอยู่ในระดับดี-ปานกลาง

กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศภาคเหนือยังอยู่ในระดับดี-ปานกลาง

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศภาคเหนือยังอยู่ในระดับดี-ปานกลาง

กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศภาคเหนือยังอยู่ในระดับดี-ปานกลาง ปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ล่าสุดเริ่มมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยา แต่การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพอากาศโดยรวม ยังอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง

เกษตรกรหลายรายใน อ.เมือง จ.พะเยา เริ่มเผาตอซังข้าวและเศษวัชพืชในแปลงนา เพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปรัง ส่งผลให้เริ่มมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่จนทัศนวิสัยลดลง

ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าระหว่าง 33 - 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง แต่ค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกสถานี

ขณะที่จังหวัดลำปาง ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนและหลายหน่วยงาน กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์หยุดการเผา แก้ไขและลดปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า ตามโครงการ "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์" เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ส่วนสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อชาวจังหวัดพิจิตร เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม ที่จับปลาด้วยการใช้ยอ จำเป็นต้องหันไปทำอาชีพอื่น หลังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงขยายวงกว้าง ทำให้แม่น้ำยมบริเวณใต้เขื่อนยาง มีระดับลดลงจนยอเกยตื้น แม้ในจุดต่ำสุดของแม่น้ำ ก็ไม่สามารถจับปลาได้

เช่นเดียวกับเกษตรกรบ้านดอยยาว ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่เริ่มขาดแคลนน้ำ และหญ้า สำหรับฝูงวัวที่เลี้ยงไว้ หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง จนแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด

ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.อมก๋อย จอมทอง และ สะเมิง

เช่นเดียวกับสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะที่ จ.ศรีสะเกษ และมหาสารคาม พบว่าชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว


กลับขึ้นด้านบน