ผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อสหรัฐฯ สอบอุดหนุนกุ้ง ไม่กระทบไทย

ผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อสหรัฐฯ สอบอุดหนุนกุ้ง ไม่กระทบไทย

ผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อสหรัฐฯ สอบอุดหนุนกุ้ง ไม่กระทบไทย

รูปข่าว : ผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อสหรัฐฯ สอบอุดหนุนกุ้ง ไม่กระทบไทย

ผู้เลี้ยงกุ้งเชื่อสหรัฐฯ สอบอุดหนุนกุ้ง ไม่กระทบไทย สมาคมผู้ส่งออกกุ้งไทย ระบุการสอบสวนเพื่อพิจารณาการขึ้นภาษีส่งออกกุ้งครั้งใหม่ของสหรัฐฯ จะยังไม่ส่งออกกระทบต่อการส่งออกของไทยในปีนี้ และหากรัฐบาลไทยมีการชี้แจ้งที่ชัดเจน จะพ้นจากข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ

นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย คาดว่ากระบวนการสอบสวนของสหรัฐฯ กรณี การอุดหนุนตลาดกุ้งใน 7 ประเทศ รวมถึงไทย เพื่อจะพิจารณาการเก็บภาษีอากรตอบโต้ หรือ ซีวีดี ครั้งใหม่ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี พร้อมระบุไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าว เพราะทั้ง 7 ประเทศที่ถูกสอบสวน มีปริมาณการส่งออกไปยังสหรัฐรวมกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด หากสหรัฐฯ ตัดสินใจเก็บภาษีเพิ่ม การส่งออกกุ้งของแต่ละประเทศก็ลดลง และกระทบต่อผู้บริโภคในสหรัฐฯ เอง พร้อมเชื่อว่าหากรัฐบาลไทยชี้แจ้งข้อมูลที่ชัดเจนต่อสหรัฐฯ อุุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งของไทยจะไม่ถูกเก็บภาษีเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันไทยได้สิทธิพิเศษทางภาษีการส่งออกกุ้งที่ร้อยละ 1 และ เชื่อว่าการสอบสวน จะไม่กระทบต่อการส่งออกและปริมาณการผลิตกุ้งของไทยในปีนี้ และประเมินว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 340,000 ตัน หรือมีมูลค่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ราคากุ้งในปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณกุ้งลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยกุ้ง ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาจะอยู่ที่ 140-150 บาท


กลับขึ้นด้านบน