องค์การอนามัยโลก ชี้ ผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก ชี้ ผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก ชี้ ผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย

รูปข่าว : องค์การอนามัยโลก ชี้ ผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก ชี้ ผู้หญิงทั่วโลกประสบปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย องค์การอนามัยโลก เปิดเผยข้อมูลระบุ ขณะนี้มีผู้หญิงทั่วโลกทำแท้งไม่ปลอดภัยปีละ 20 ล้านคน และมีถึง 8 หมื่นคนที่เสียชีวิตระหว่างการทำแท้ง ซึ่งในการประชุมนานาชาติด้านสุขภาพสตรีและการทำแท้ง ได้เรียกร้อง ให้ประเทศกำลังพัฒนามีการปรับทัศนคติต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี แห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการประชุมนานาชาติสุขภาพสตรีและการทำแท้งไม่ปลอดภัยถึงปัญหาการทำแท้งในประเทศกำลังพัฒนา ว่า แม้กฎหมายของไทยจะอนุญาตให้กระทำการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้โดยแพทย์ แต่พบว่าแพทย์ไม่กล้าทำ เพราะกลัวถูกฟ้องร้องส่งผลให้ผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ จึงหาทางออกด้วยการใช้บริการคลินิคผิดกฎหมาย

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป เลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมให้เร็วที่สุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่ ส่วนประเทศกำลังพัฒนา อย่าง กัมพูชา , เวียดนาม , อินเดีย , เนปาล , จีน และแอฟริกาใต้ สามารถลดปัญหาการทำแท้งไม่ปลอดภัย ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา และจดทะเบียนใช้ยาที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรองโดยต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 9สัปดาห์

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก เปิดเผยข้อมูลเรื่องของการทำแท้ง ระบุว่า ขณะนี้มีผู้หญิงทั่วโลกทำแท้งไม่ปลอดภัยปีละ 20 ล้านคน และ มี 80,000 คนที่เสียชีวิต หรือ คิดเป็นชั่วโมงละ 9 คน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน