กกต.เสนอให้ นร.ทำหนังสือแจ้งรักษาสิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.เสนอให้ นร.ทำหนังสือแจ้งรักษาสิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.เสนอให้ นร.ทำหนังสือแจ้งรักษาสิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รูปข่าว : กกต.เสนอให้ นร.ทำหนังสือแจ้งรักษาสิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

กกต.เสนอให้ นร.ทำหนังสือแจ้งรักษาสิทธิเหตุติดสอบ GAT-PAT กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. วันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 3 มี.ค. นักเรียนในกรุงเทพฯ 2,800 คน อาจเสียสิทธิเลือกตั้ง เพราะติดสอบวิชาความถนัดทั่วไป และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ GATและ PAT โดยล่าสุดทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ผู้จัดสอบ หาทางออกเบื้องต้นโดยการขยายเวลาพักกลางวันระหว่างสอบ เพื่อให้นักเรียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ไม่สามารถเลื่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 3 มีนาคมได้ เนื่องจากเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายเลือกตั้ง

ประธาน กกต.กทม. ระบุว่า กฎหมายระบุว่า การจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น มีเฉพาะตามรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน และหากเทียบจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกับกลุ่มนักเรียน ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในอายุ 18 ปี พบว่าในจำนวน 6,000 คน เท่ากับร้อยละ 0.01

ขณะที่นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เสนอให้เด็กนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ทำหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง และยอมรับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เปิดช่อง เพื่อความสะดวกเฉพาะกลุ่มได้ และไม่มีช่องทางฟ้องศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย

ก่อนหน้านี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.ไม่สามารถเลื่อนวันสอบ GAT และ PAT ได้ เพราะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทั้งประเทศ เนื่องจากได้แจ้งตารางสอบ ระหว่างวันที่ 2 - 5 มี.ค. และประกาศล่วงหน้านานแล้ว

โดยวันที่ 3 มี.ค. สอบ 2 วิชา คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพครู มีนักเรียนเข้าสอบทั้ง 2 วิชาประมาณ 2 ,800 คน จากนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 6,000 คน  และไม่สามารถออกจากห้องสอบไปลงคะแนนเลือกตั้งได้

ขณะที่รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บอกว่า อาจจะขยายเวลาพักกลางวันออกไปอีก 1 ชั่วโมง จากเวลา 11.30 น. - 13.00 น. เพิ่มเป็น 11.30 น. - 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร สทศ.วันที่ 30 ม.ค.นี้

 


กลับขึ้นด้านบน