เรียนรู้วิถีดำเนินสะดวก

เรียนรู้วิถีดำเนินสะดวก

เรียนรู้วิถีดำเนินสะดวก

รูปข่าว : เรียนรู้วิถีดำเนินสะดวก

เรียนรู้วิถีดำเนินสะดวก เยาวชนส่วนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในคนสวนคลอง ยอมรับว่า ไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเอง ตลอด 1 วันที่ได้ร่วมค่ายทักษะชีวิต ช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น

การได้ทัศนศึกษาของเยาวชน 100 คน ในโครงการค่ายทักษะชีวิตจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ที่คลองดำเนินสะดวกทำให้เยาวชนรู้สึกสนุกกับการ สืบค้นความรู้ท้องถิ่นในแบบสัมผัสจริงถึงพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวสวนคลองตั้งแต่เกิด แต่หลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นวิธีทำน้ำตาลปึก หรือ น้ำตาลมะพร้าว นอกจากนี้ยังได้ฝึกอาชีพจากเตาตาล ช่วยให้เห็นคุณค่าจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน

จุดมุ่งหมายของค่ายทักษะชีวิต 1 วัน คือ การเรียนรู้อยู่อย่างดำเนิน โดยการเดินเที่ยวตามเส้นทางคลองในดำเนินสะดวก โดยมีระยะทาง 4 กิโลเมตร ทำให้เยาวชนเห็นถึงวิถีชีวิตและเส้นทางในประวัติศาสตร์เช่น ทายาทบ้านเจ๊กฮวด เก็บรักษาสำรับเครื่องเสวยที่แม่ผึ้ง แซ่เล้า และเจ๊กฮวดลูกชาย ทำถวายล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นผ่านคลองดำเนินสะดวก รวมถึงการล่องเรือซึ่งเป็นการเรียนรู้ เพื่อที่จะอยู่อย่างรักบ้านรักถิ่น และเห็นคุณค่าแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น    

ค่ายทักษะชีวิต เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบโดยครูทุนสอนดี จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. เน้นการนำเยาวชนระดับชั้นม. 2 และม. 5 ศึกษาวิถีพื้นถิ่นดำเนินสะดวกร่วมกัน เพื่อปูพื้นฐานชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ และดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยเยาวชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อผ่านหนังสั้น หรือหนังสือเล่มเล็ก เพื่อพัฒนาผู้เรียน และชคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน

 


กลับขึ้นด้านบน