จีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ ด้วยการย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

จีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ ด้วยการย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

จีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ ด้วยการย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

รูปข่าว : จีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ ด้วยการย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

จีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ ด้วยการย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ จีนย้ำถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ หลังจากฟิลิปปินส์เตรียมยื่นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ให้คณะอนุญาโตตุลาการสหประชาชาติพิจารณา

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนตอบโต้ฟิลิปปินส์ หลังจากฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะนำเรื่องที่จีนอ้างกรรมสิทธิเหนือทะเลจีนใต้และน่านน้ำใกล้เคียง เข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะอนุญาโตตุลาการสหประชาชาชาติ โดยจีนเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก พร้อมย้ำถึงอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และน่านน้ำใกล้เคียง ซึ่งมีหลักฐานยืนยันทั้งด้านประวัติศาสตร์ และกฎหมาย พร้อมชี้ถึงต้นตอของปัญหาระหว่างฟิลิปปินส์ และจีน ว่าเกิดจากฟิลิปปินส์ครอบครองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจีนต้องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้วยการเจรจา เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ และความมั่นคง รวมทั้งสันติภาพในภูมิภาค

นอกจากจีน และฟิลิปปินส์แล้ว ยังมีประเทศอื่นๆ ที่อ้างกรรมสิทธิเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้อีก ได้แก่ เวียดนาม, บรูไน, มาเลเซีย และไต้หวัน เพราะบริเวณรอบหมู่เกาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ถึง 15 ลูกบาศก์เมตรต่อปี


กลับขึ้นด้านบน