สบน.ยืนยัน "หนี้สาธารณะ" อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

สบน.ยืนยัน "หนี้สาธารณะ" อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

สบน.ยืนยัน "หนี้สาธารณะ" อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

รูปข่าว : สบน.ยืนยัน "หนี้สาธารณะ" อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

สบน.ยืนยัน แม้หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่าโครงการประชานิยมหลายโครงการ อาจส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศพุ่งเกินกรอบวินัยการคลัง แต่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ยืนยันว่าหนี้สาธารณะ ในขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

โครงการรับจำนำข้าวรถคันแรกบ้านหลังแรก รวมไปถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 2,000,000 ล้านบาท เป็นโครงการที่หลายฝ่ายกล่าวว่า จะส่งผลต่อภาระการคลังของประเทศ และทำให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นเกินกรอบวินัยการคลัง ที่ร้อยละ 60

ในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. ระบุว่า แม้รัฐบาลมีโครงการต่างๆ ออกมามาก แต่หนี้สาธารณะในขณะนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ตามกรอบวินัยการคลังที่ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อจีดีพี และภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15

ส่วนแนวโน้มหนี้สาธารณะในอนาคตผู้อำนวยการ สบน. ระบุว่า จะดูแลให้อยู่ในกรอบวินัยทางการคลัง โดยเชื่อว่าภาย 7 ปีข้างหน้า ระดับหนี้ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 50 ต่อจีดีพี จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,800,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 43.27 ต่อจีดีพี


กลับขึ้นด้านบน