นักบิน "บ.การบินไทย" เรียกร้อง คืนเงินค่าใบอนุญาต

นักบิน "บ.การบินไทย" เรียกร้อง คืนเงินค่าใบอนุญาต

นักบิน "บ.การบินไทย" เรียกร้อง คืนเงินค่าใบอนุญาต

รูปข่าว : นักบิน "บ.การบินไทย" เรียกร้อง คืนเงินค่าใบอนุญาต

นักบิน นักบินบริษัทการบินไทยเรียกร้องผู้บริหารให้คืนเงินค่าใบอนุญาต โดยขอคำตอบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ มิฉะนั้นดำเนินการเคลื่อนไหวต่อไป ส่วนเรื่องการปรับฐานเงินเดือน ต้องการคำตอบในวันที่ 13 เมษายน

การประชุมของสมาคมนักบินไทย เพื่อพิจารณาค่าใบอนุญาตของนักบินบริษัทการบินไทยที่ถูกตัด ล่าสุดที่ประชุมมีมติว่า ต้องการคำตอบจากคณะกรรมการภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยขอให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล หรือ โบนัส โดยรวมค่าใบอนุญาต ในแบบที่เคยปฏิบัติ พร้อมชดเชยส่วนต่างของภาษีในส่วนของโบนัส ให้กับนักบินที่เสียภาษี ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องความเท่าเทียมในการปรับขึ้นเงินเดือน และคืนสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารพนักงานของนักบิน

ส่วนข้อเรียกร้องระยะต่อไป เช่น การปรับฐานเงินเดือนต้องให้สอดคล้องกับสายการบินระดับสากล รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งส่วนนี้ต้องการคำตอบภายในวันที่ 13 เมษายน แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้นักบินที่เห็นด้วยกับข้อเสนอลงชื่อสนับสนุนก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหากไม่ได้รับการพิจารณา จะกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวต่อไป


กลับขึ้นด้านบน