คกก.สิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น "ไร้สัญชาติ" จ.ประจวบฯ

คกก.สิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น "ไร้สัญชาติ" จ.ประจวบฯ

คกก.สิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น "ไร้สัญชาติ" จ.ประจวบฯ

รูปข่าว : คกก.สิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น "ไร้สัญชาติ" จ.ประจวบฯ

คกก.สิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่สำรวจปัญหาคนไทยพลัดถิ่น เพื่อหาแนวทางผลักดันให้สิทธิกับคนไทยที่ตกสำรวจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และระนองที่ผ่านการพิจารณา รวมเกือบ 1,200 คน

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ โดยนายถนอม ส่งเสริม ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ เดินทางไปพบกับคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สิทธิกับคนไทยที่ตกสำรวจ หลังยังพบปัญหาร้องเรียนการไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว และการดำเนินการที่ล่าช้าจากขั้นตอนกฎหมาย

โดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอปฎิเสธจะดำเนินการคืนสิทธิ์ หลังเคยเกิดปัญหาร้องเรียนว่ามีการนำคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่นเข้าไปสวมสิทธิ์

ซึ่งทางคณะคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนจะรวบรวมปัญหาเพื่อเสนอหาทางแก้ไข และเร่งผลักดันเพื่อรับรองสถานะคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดระนอง โดยพบว่ามีข้อมูลผู้ผ่านการสำรวจแล้ว 1,196 คน และมีผู้ตกสำรวจ 258 คน

สำหรับคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งปันเขตแดนระหว่างไทยและพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านเทือกเขาตะนาวศรีกลายเป็นคนไร้สัญชาติ


กลับขึ้นด้านบน