ผบ.ทบ.ยืนยันไม่มีกำลังพล ทบ. เกี่ยวข้องค้ามนุษย์โรฮิงญา

ผบ.ทบ.ยืนยันไม่มีกำลังพล ทบ. เกี่ยวข้องค้ามนุษย์โรฮิงญา

ผบ.ทบ.ยืนยันไม่มีกำลังพล ทบ. เกี่ยวข้องค้ามนุษย์โรฮิงญา

รูปข่าว : ผบ.ทบ.ยืนยันไม่มีกำลังพล ทบ. เกี่ยวข้องค้ามนุษย์โรฮิงญา

ผบ.ทบ.ยืนยันไม่มีกำลังพล ทบ. เกี่ยวข้องค้ามนุษย์โรฮิงญา ผู้บัญชาการทหารบก ยืนยันว่าไม่มีกำลังพลของกองทัพบกเกี่ยวข้องขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญา พร้อมย้ำรัฐบาลมีความจริงจังในการแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์

วันนี้ (11 พ.ค.2558) พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ระบุถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกอ.รมน.และส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศกลางทางของขบวนการนี้ ดังนั้นจึงต้องประสานงานหลายระดับในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โรฮิงญา ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโรฮิงญาภายใน10วัน ก็เป็นการกำหนดกรอบเวลาเบื้องต้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาเท่านั้น

ผู้บัญชาการทหารบก ยืนยันว่า ยังไม่พบกำลังพลของกองทัพบกเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการคัามนุษย์โรฮิงญา แต่หากพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องจะถูกลงโทษเด็ดขาดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นจะต้องถูกปรับย้ายออกนอกพื้นที่ทันที ทั้งนี้การปรับย้ายระดับพันเอกในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาค้ามนุษย์โรฮิงญา


กลับขึ้นด้านบน