มูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องภาครัฐ แก้ปัญหาสารปรอท

มูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องภาครัฐ แก้ปัญหาสารปรอท

มูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องภาครัฐ แก้ปัญหาสารปรอท

รูปข่าว : มูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องภาครัฐ แก้ปัญหาสารปรอท

 มูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องภาครัฐ แก้ปัญหาสารปรอท ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะเวศ เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐด้านดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรม หลังตรวจพบสารปรอทสะสมในเนื้อปลาใกล้แหล่งอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะเวศ เปิดเผยว่า สวนอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหามลพิษมานาน โดยเฉพาะปัญหาสารปรอท
โดยปลายปีที่ผ่านมา (2555) ได้ตรวจสารปรอทในสิ่งมีชีวิต คือ ปลาในแหล่งน้ำ และการตรวจเส้นผม เพื่อหาสารปรอทในร่างกาย

ผลการตรวจสอบสารปรอทของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมา , ความเข้มข้นของสารตกค้างในพื้นที่ และสัตว์น้ำที่รับสารตกค้าง  จึงทำให้ปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำมีสารปรอทในระดับสูง

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะเวศ ได้เรียกร้อง ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ เร่งตรวจหาสารตกค้างชนิดอื่นๆในพื้นที่ เช่น ตะกั่ว และดูแลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน


กลับขึ้นด้านบน