ปรับราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน

ปรับราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน

ปรับราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน

รูปข่าว : ปรับราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน

ปรับราคาก๊าซหุงต้มเดือนเมษายน ประชาชนยังใช้ก๊าซหุงต้มครัวเรือนในราคาเดิมต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่กระทรวงพลังงานจะประกาศขึ้นราคากิโลกรัมละ 6 บาท 69 สตางค์ หรือถังขนาด 15 กิโลกรัมปรับขึ้นประมาณ 100 บาท ตามต้นทุนก๊าซในอ่าวไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เตรียมแจกเอกสารจำนวน 2 ล้านฉบับชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจีภาคครัวเรือน และภาคขนส่ง โดยคาดว่าการปรับขึ้นราคาจะดำเนินการได้เร็วที่สุดในเดือนเมษายนนี้

กระทรวงพลังงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนออกไปก่อน เพื่อให้มีเวลาจัดทำแผนการอุดหนุนแอลพีจีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ที่จะอุดหนุนเดือนละ 6 กิโลกรัม และหาบเร่แผงลอยอาหาร เดือนละ 150 กิโลกรัม

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเริ่มสำรวจหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว ก่อนสำรวจทั้งหมด 77 จังหวัด ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจ เพื่อให้ได้จำนวนแม่ค้าพ่อค้าที่ใช้ก๊าซแอลพีจี ในขณะที่แอลพีจีภาคขนส่งยืนยันจะไม่อุดหนุน โดยจะปรับราคาขึ้นอีก 3 บาท 44 สตางค์ต่อกิโลกรัม หรือเท่ากับภาคครัวเรือนที่กิโลกรัมละ 24 บาท 82 สตางค์

แม้ในขณะนี้รัฐบาลไม่สนับสนุนการเปิดปั๊มแอลพีจี และ ปตท.ไม่ได้ลงทุนเปิดปั๊มแอลพีจี แต่เนื่องจากการตลาดที่ยังสูงถึง 3 บาท ทำให้มีการก่อสร้างปั๊มแอลพีจีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำไรกว่าการจำหน่ายน้ำมันที่มีค่าการตลาดอยู่ที่ 1 บาท ทำให้ปั๊มแอลพีจี ซึ่งตัวแทนจำหน่ายก๊าซหุงต้มครัวเรือน และโรงบรรจุของ ปตท.ขยายธุรกิจจำหน่ายให้กับรถยนต์เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจาก 13 แห่งในปี 2553 เป็น 147 แห่งในปีต่อมา และสิ้นปี 2555 มีถึง 277 แห่ง


กลับขึ้นด้านบน