"ดีเอสไอ" ตรวจสอบเอกสารการปลอมบัตรประชาชนใน จ.เชียงใหม่

"ดีเอสไอ" ตรวจสอบเอกสารการปลอมบัตรประชาชนใน จ.เชียงใหม่

"ดีเอสไอ" ตรวจสอบเอกสารการปลอมบัตรประชาชนใน จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : "ดีเอสไอ" ตรวจสอบเอกสารการปลอมบัตรประชาชนใน จ.เชียงใหม่

1 วันหลังการเริ่มต้นตรวจเอกสารการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ ของชาวต่างด้าว 19,000 คน ในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ของดีเอสไอ ซึ่งพบความผิดปกติเอกสารหลายลักษณะ

พยานบุคคลกรณีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์โดยทุจริตในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หลังดีเอสไอพบความผิดปกติในการขอเพิ่มชื่อ สำหรับประเด็นการสอบสวนเบื้องต้นคือการให้ข้อมูลของขบวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้เซ็นชื่อรับรอง เพื่อสามารถเชื่อมข้อมูลในการกระทำความผิดของเครือข่าย

พ.ต.ท.พงษ์อินทร์ อินทรขาว ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง เปิดเผยถึงผลตรวจสอบเอกสาร กว่า 100,000 แผ่น ซึ่งเป็นเอกสารการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ ของชาวต่างด้าว พบว่ามีทั้งเข้าหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต และไม่เข้าหลักเกณฑ์ รวมถึงพบความผิดปกติของเอกสารบางชุด โดยเจ้าหน้าที่ได้แยกเอกสารที่ผิดไว้ ก่อนเชิญตัวผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวินิจฉัยว่ามีเจตนาในการทุจริตหรือไม่ อย่างไร

ส่วนการสวมบัตรประชาชนที่แม้จะมีตัวเลขของสำนักทะเบียน และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมทุจริตอยู่ด้วยเพียงส่วนน้อย แต่ผลของการกระทำความผิด เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะเป็นช่องทางให้เครือข่ายยาเสพติด เครือข่ายค้ามนุษย์ และอาชญากรรมประเภทอื่นๆ


กลับขึ้นด้านบน