"อภิสิทธิ์" ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน- 6นโยบายสร้างกรุงเทพฯ ช่วย "สุขุมพันธุ์" หาเสียง

"อภิสิทธิ์" ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน- 6นโยบายสร้างกรุงเทพฯ ช่วย "สุขุมพันธุ์" หาเสียง

"อภิสิทธิ์" ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน- 6นโยบายสร้างกรุงเทพฯ ช่วย "สุขุมพันธุ์" หาเสียง

รูปข่าว : "อภิสิทธิ์" ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน- 6นโยบายสร้างกรุงเทพฯ ช่วย "สุขุมพันธุ์" หาเสียง

"สุขุมพันธุ์" ปราศรัยใหญ่ลานคนเมืองยืนยันหากได้เป็นผู้ว่าฯกทม.สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ ขณะที่ "อภิสิทธิ์" ปราศรัยชู 10 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายสร้างกรุงเทพฯ

   

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หมายเลข 16 พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศรัยที่บริเวณลานคนเมือง พร้อมด้วย นายอิภสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน , นายกรณ์ จาติกวนิช และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เดินทางมาร่วมปราศรัยในครั้งนี้ด้วยเป็นต้น

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้กล่าวยืนยัน และ ชี้แจงถึง 10 นโนบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายสร้างกรุงเทพมหานครว่า สามารถทำได้จริง ระบุพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาล และ จะทำงานเป็นรอยต่อที่ดีรวมถึงเชื่อว่า จะไม่มีปัญหากับการทำงานกับรัฐบาลหากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นปราศรัยแถลง 10 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายสร้างกรุงเทพมหานคร โดยที่นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. เพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV 2. ตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3. ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยาย  4. ปรับดอกเบี้ยการจำนำทองคำ 5. เพิ่มทักษะอาชีพ พร้อมสอนภาษา อังกฤษ จีน มาลายู 6. ปรับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.เป็นลูกจ้างชั่วคราว และเพิ่มเงินเดือน 7. เพิ่มจุดบริการงานทะเบียนราษฎร์ ณ ห้างสรรพสินค้า 8. บริการ Wi-Fi ความเร็วสูง 9.เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง 10. เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ 100 คัน

ขณะที่ “นโยบายร่วมสร้าง 6 ข้อ” ประกอบด้วย 1.มหานครแห่งความปลอดภัย 2.มหานครแห่งความสุข 3.มหานครสีเขียว 4.มหานครแห่งการเรียนรู้ 5.มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และ 6.มหานครแห่งอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน