"หอการค้าไทย" แนะรัฐฯ ตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 3 ชายแดนใต้ กระตุ้นการค้า-การลงทุน

"หอการค้าไทย" แนะรัฐฯ ตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 3 ชายแดนใต้ กระตุ้นการค้า-การลงทุน

"หอการค้าไทย" แนะรัฐฯ ตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 3 ชายแดนใต้ กระตุ้นการค้า-การลงทุน

รูปข่าว : "หอการค้าไทย" แนะรัฐฯ ตั้งเศรษฐกิจพิเศษ 3 ชายแดนใต้ กระตุ้นการค้า-การลงทุน

หอการค้าไทยเสนอรัฐบาลตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กระตุ้นความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุนหลังประสบปัญหาความไม่สงบทำให้มูลค่าการค้าลดลงกว่าร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะกรรมการหอการกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ มีมติ จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะพื้นที่ด่านการค้าชายแดน โดยต้องการให้รัฐบาลพิจารณาตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานีและยะลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

ประธานหอการค้าจังหวัดยะลากล่าวว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เกิดความคึกคักจะช่วยบรรเทาความไม่สงบได้ ซึ่งภาคเอกชนเอง ได้เจรจาการค้าร่วมกันกับนักธุรกิจในมาเลเซีย เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยอีกทางหนึ่ง

 ทั้งนี้ พื้น3 จังหวัดชายแดนใต้ยังคงประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กังวลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวกและใช้เวลานาน ทำให้ช่วงที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียลดลงอย่างมาก โดยมูลค่าด่านการค้าชายแดนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ในปี 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน