นักเรียนใน อ.วัฒนานคร ขาดครู"สอนศิลปะ" ขอรับบริจาค"เครื่องดนตรี"

นักเรียนใน อ.วัฒนานคร ขาดครู"สอนศิลปะ" ขอรับบริจาค"เครื่องดนตรี"

นักเรียนใน อ.วัฒนานคร ขาดครู"สอนศิลปะ" ขอรับบริจาค"เครื่องดนตรี"

รูปข่าว : นักเรียนใน อ.วัฒนานคร ขาดครู"สอนศิลปะ" ขอรับบริจาค"เครื่องดนตรี"

นักเรียนใน อ.วัฒนานคร ขาดครู ใฝ่ฝันอยากเล่นดนตรี มศว จัดค่ายศิลป์อาสา หลอมฝันเด็กๆ ให้เป็นจริง

 ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ยังมีเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ล่าสุด ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่เพื่อจัดค่ายศิลป์อาสา ที่อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ปรากฏว่าได้เลือก 2 โรงเรียนเพื่อให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดค่ายศิลป์อาสา  

 
ปีที่ 2 คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ มีนักเรียนจำนวน 420 คน ครู 24 คน โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบก มีนักเรียน 112 คน ครู 7 คน  จากการลงสำรวจพื้นที่ก่อนจัดค่าย ทำให้รับรู้ได้ว่าทางโรงเรียนยังต้องการอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับเด็ก โดยเฉพาะเครื่องดนตรี อย่าง ขลุ่ย เพียงออ และเมโลเดียนจำนวนมาก เพราะเด็กๆ สนใจและอยากเล่นดนตรีสองชนิดนี้ให้ได้ 
 
อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดครูสอนศิลปะ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงเปิดรับบริจาค ข้าวของอุปกรณ์การเรียนและเครื่องดนตรี ตลอดถึงงบประมาณในการจัดซื้อหาเครื่องดนตรีให้เด็กๆ  พร้อมทั้งจะส่งนิสิตลงไปสอนดนตรีด้วย ติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ 087-333-5821 หรือ 087-877-0365


กลับขึ้นด้านบน